HANS CHRISTIAN ANDERSEN POEMS

1. September

2. Marts

3. October

4. Med Byrons V?rker

5. Med Eau de Cologne

6. Med en Blomsterpige af Chocolade

7. Med en ‘Gliedermann’

8. Med en broderet Skj?rm

9. Med en Blomstervase

10. Med en Deel Sparebosser

11. Med en Brystnaal i Form af en Flue

12. Med en Dukke [Hos Dig forvandles Alt til Engel]

13. Med en Bog-Kni

14. Med en Felt-Flaske

15. Med en Flaske duftende Vand

16. Med en Dukke [Dukken her er ingen Dukke]

17. Med en Floite fra en Dame

18. Med en Kurv med ?g

19. Med en Krave [Du faaer til Julegave?]

20. Med en Hund

21. Med en Krave [Den tor Du eje]

22. Med en Kurv

23. Med en Jagtkniv

24. Med en Lysestage [S?t Dig i Stagen, men ikke for kroget!]

25. Med en Papirtrykker med Blomster

26. Med en Penge-Griis

27. Med en Papirholder i Form af en Ridderhaand

28. Med en Pidsk

29. Med en Pibe

30. Med en Ring fra en ?gtemand til hans Hustru

31. Med en Spaaqvinde

32. Med en Reisehue

33. Med en Smorkande

34. Med en Toffel

35. Med en Trompet

36. Med en Visker

37. Med et Billede

38. Med et Billede af Rosenborg Have

39. Med en Tobakspung

40. Januar

41. Med et blomstrende Rosentr?

42. Med et Bundt Cigarer

43. Med et Guttapercha-Ansigt

44. From The Philosopher’s Stone

45. Med et Hefte af mine Eventyr

46. Med et Cigarfoderal

47. Med et Halsbaand

48. Med et Kobberstykke [Da Roser mangle ved Julens Leg]

49. Med et Huuskors

50. Med et Kobberstykke [Som Englene det Jordiske bortb?re]

51. Med et Landskab fra Italien

52. Med et Kravebaand

53. Med et Par Kopper, hvorpaa et Billed af Roeskilde

54. Med et Speil

55. Med et tydsk Exemplar af mine Eventyr

56. Med forskjellige Presenter

57. Med et Par Handsker

58. Med Freiligraths Digte

59. Med Gellerts Fabler

60. Med H. P. Holsts: Den lille Hornbl?ser

61. Med H. C. Andersens Eventyr

62. Med Lamartines Reise i Oriente

63. Med mine ‘Digte gamle og nye’

64. Med J. L. Heibergs ‘Urania’

65. Med mine ‘Samlede Skrifter’

66. Med mine Eventyr [Velkommen! Tr?d kun ind, Du unge Pige!]

67. Med mine Eventyr [Tak, kj?re, unge Ven, for hver en Dag]

68. Med mit photographerede Portrait i Ramme

69. Med nogle smukke Fidibus

70. Med Sammes ‘Sicilianske Skizzer og Noveller’

71. Med Papir

72. Med to Vaser

73. Mene, mene tekel upharsin

74. Med Thorvaldsens Statue

75. Med Visitkaart

76. Mig Gamle sporger Du Unge

77. Mildt paa din Pande l?ser man: Fyrstinden

78. Min Undskyldning

79. Min Musa

80. Moderen med Barnet

81. Miss Ro?

82. Musikdirecteur W. Rubner

83. N. F. S. Grundtvig

84. The Pixy And The Grocer

85. N. T. Bruun

86. Natten lang

87. Norsk Stiil

88. Nu er Du paa Maskerade

89. Nordal Bruun

90. Nu faae vi Vinter, nu fyger Sneen

91. Nytaars-Aften 1848

92. Nytaars-Aften 1850

93. Naar Hyacinthens fine Klokker klinge

94. Naar man saa godt som hver en Aften maa

95. Naar Skoven bliver gron

96. O, gid jeg var af Jern og Staal!

97. Naar Vaaren rider Sommer i By

98. Oberst L?ssoe

99. Oldtids huuslige Liv

100. Olufsen

101. Op til de vaade Oer, hvor Vinden bl?ser koldt

102. P. A. Heiberg

103. P. Faye

104. P. Foersom

105. P. F. Friis

106. P. M. Trojel og P. K. Trojel

107. P. H. Friemann

108. P. M. Moller

109. Paris Susende, vexlende, tr?ttende, broget

110. Poetisk Note til Digtet: Erindringblad fra Hovedstaden

111. Pouls Tale

112. Pram

113. Prolog og Epilog

114. P. Wulff

115. Paa Ballet

116. Psalme [Som Bladet der fra Tr?et falder]

117. Psalme [Jeg har en Angst som aldrig for]

118. Paa Brocken den 26. Mai 1831

119. Paa en Faders Fodselsdag, afsjunget af hans Born Mel. Du lille Purk.

120. Paa Genfersoen

121. Paa Grevindens Fodselsdag

122. Paa Slottet Chillon

123. Paa Ungdommens friske Rosenblad

124. R. Frankenau

125. Recension

126. Rahbek

127. Reise-Capriccio

128. Rime-Dj?velen

129. Riber

130. Rolighed

131. Romance

132. Romanze

133. Rosen paa Kisten

134. Rosen

135. Romance af Festen paa Kenilworth

136. Martsviolerne

137. Rosenkilde

138. Pauli 1. Cor. 15, 42-44

139. Phantasiebillede

140. Matrosen

141. Med I Sverrig til en dansk Maler

142. Phantasie ved Vesterhavet [Er disse hoie, sorte Masser Fjelde?]

143. S. Meisling

144. S. S. Blicher

145. Sang til den kj?re Oldemoer A. C. D. Drewsen

146. Mandag v?re Dig M?rke-Dag

147. Som en ?olsharpe brudt itu

148. Soldaten

149. Soldaternes Sang til Dannebrog

150. Samsoe

151. Som en Lotus paa den stille So

152. Sommerflugt og Hvile

153. Sonnet ved Fyrstinde Borgheses og hendes tre Borns Dod

154. Spanien, hvilken Rigdom har Du

155. Sorterup

156. Spillemand, spil paa Str?nge

157. Sporg Amagermo’er

158. Spillemanden

159. Stakkels Mary Anne

160. Storken

161. Stanzer for musik

162. Storken er reist til fremmed’ Land

163. Stormen

164. T. Overskou

165. T. Kingo

166. Tanker ved en ituslagen Jydepotte

167. Th. Thaarup

168. Til A. Bournonville [Du giver os en Digtning uden Ord]

169. Til A. Bournonville [Et Folkesagn igjennem Sl?gter lever]

170. Til A. Oehlenschl?ger

171. Til Axel Fredstrup

172. Til Capitainlieutenant Chr. Wulff

173. Til Bjornstjerne-Bjornson

174. Til Christian den Ottende

175. Til den lille Marie

176. Til Fru J. L. Heiberg

177. Til Fru Julie Sodring

178. Til Fru Mortier de Fontaine

179. Til H. C. Lumbye

180. Til H. C. Orsted

181. Til H. S. [Ind i den dunkle Skov i Tjorn og Krat]

182. Til H. S. [Hvor kj?r Du er mig, har Du vel forstaaet]

183. Til Hende

184. Til Julius Mosen

185. Til Kronprinds Frederik og Kronprindsesse Lovisa

186. Til Landsoldaten

187. Til L?serne

188. Til mig Du kom som Lille, barnlig-glad

189. Til Niels W. Gade og Sophie Hartmann

190. Tro paa Ingen, ei Dig selv

191. Tilfreds i sit Hjerte og glad i sit Sind

192. Taaren

193. Tyvekn?gten

194. Tullin

195. Under en ung afdod Piges Portrait

196. Vandrer-Liv

197. Vandrerens Sang

198. Vandring i Skoven

199. Ved Borgen Ravenswood i Skotland

200. Sangeren P. Schram

201. Schack-Staffeldt

202. Sindet forfriskes, Tanken beriges

203. Manden fra Paradiis

204. Skovbal

205. Skildvagten

206. Slaaentjornen

207. V?r hilset, Du Fortids Toledo

208. Soetoft

209. Poesien [1849]

210. Med ‘Molbechs Eventyr’

211. Paris [Paris, hvor er Du dog lystig og glad]

212. Min lille Fugl, hvor flyver Du?

213. Med en Hund i S?be

214. Snee-Dronningen

215. Ruckerts ‘Gedichte’

216. Med en Bronze-Hest som Papirpresse

217. Februar

218. The Dying Child

219. June

220. Bogetr?et

221. Bornene og den graa Morlille

222. C. Bredahl

223. C. Castenskjold

224. C. Lund

225. C. Hauch

226. C. Soeborg

227. C. Molbech

228. Cadiz

229. C. Wilster

230. C. Winther

231. Cavaleren til sin Dame

232. Christian Voigt

233. C. Neergaard

234. Basn?s

235. Christian Wulff

236. Berliin

237. Barn Jesus i en Krybbe laae

238. Bibelens Job ham kjender Du vel?

239. Broderet paa et Guitarbaand

240. Brudefolkene

241. Brudstykke af en Rundsang

242. Bruden i Rorvig Kirke

243. Dagen stiger

244. Da hun sang

245. Dampskibet Gudenaa

246. Dandse, dandse Dukke min!

247. Danmark kommer Bouquetten fra

248. Dandserinden Augusta Nielsen

249. Danmark, mit F?dreland

250. Darro givet har det Lofte

251. De fattige Born paa Gaden

252. Den 22de April 1847

253. Den bedste Drom

254. Den Dag, vi fodtes, bliver os en Fest

255. Den 2den Februar 1864

256. Den Frivillige

257. Den fremmede Fugl

258. Cigaren

259. Bort med Taarer, bort med Suk!

260. Cometen 1834

261. Den jydske Hede i Regnveir

262. Den nye Sproite

263. Til en ung Billedhugger

264. Den unge Herr Petersen

265. Den stille Uge

266. Du er Poet

267. Den r?dselfulde Time

268. Du finder din Lykke i Kjobenhavn

269. Dykker-Klokken

270. Dodsenglen flyver i slimet Ham

271. En Gl?des-Fest i Dag vi har

272. En Moders Skaal

273. E. Storm

274. F. C. Sibbern

275. Erindringen gjemmer saa mangt et Syn

276. F. J. Hansen

277. Et evigt Liv tor jeg ikke kr?ve

278. Flodleiet ligger udtorret

279. For Danmark!

280. Foran i et Exemplar af ,,Eventyr’

281. Fire Fj?le er vor Pragt

282. Forh?ng for Vignetterne

283. F. H. Guldberg

284. Fra min Reise i Foraaret 1872

285. Fortrostning

286. Fra Vesterhavets Lande

287. Fra Qvirinalhaven

288. Fremad!

289. Fremsagt af Hr. Ch. Schmidt ved hans Sommerforestilling i Casino 1853

290. Friskt skyder Hverdagslivet sine Ranker

291. Fru Bournonville

292. Fru Grove, fodt Fenger

293. Fru v. Beskov

294. Froken Christy Hohlenberg

295. Fru O’Neill

296. Fyen

297. F?drelandet

298. Gamle Gunhild fra Barselstuen

299. Gefion

300. Georg Carstensen

301. Giv af dit Hjerte til Folk og til Sl?gt

302. Gjor ?gteskabs Tilbud i Dags-Avisen

303. Gjengangerbrevenes Forfatter

304. Grev Joachim Moltke-Bregentved

305. Gronne Flod, Du strommer sorgfuld

306. Granattr?, Citrontr?, — ja slige Hoibaarne

307. Granattr?et

308. Lille Sally, her er Brev

309. Lille Viggo

310. Luftaanden

311. Livet en Drom

312. L?ngsel med Potterne

313. Lundby

314. L. C. Sander

315. Louise Ipsen og C. St. A. Bille

316. L. Holberg

317. Langelandsk Folkemelodi

318. L. Kruse

319. Malerie fra Jyllands Vestkyst

320. Man finder det passende, finder det smukt

321. Man siger, at i Spanien Qvinden

322. H. C. Sneedorf

323. H. C. Bunkeflod

324. Havblik

325. Havfruen ved Samsoe

326. Held mig! Granada jeg seer

327. Haste

328. Hegels ,’Philosophie der Geschichte”

329. Henriette Wulff

330. Herman Lovenskjold

331. Herrens Bon

332. Herregaards-Skytterne

333. Hilsen af norske og svenske Frivillige, som deeltoge i Kampen de to forste Krigsaar

334. En Stemning

335. Hjerte-Suk til Maanen

336. En ung Maler

337. Hjertets Melodier

338. Hjertetyven

339. Hr. Mickel i Odense

340. Hvo skal jeg troe?

341. Hvis Thorvaldsen Dig saae, o, sode Lykke

342. Hvor skulde jeg kunne glemme

343. Hvor flyver min Tanke imorgen den Dag?

344. Hvor Himlen har Stjerner! jeg kjender jo hver

345. Hytten

346. Hvor det er selsomt at se Ungdom doe

347. H?v Dig vor Sang! her synger Stort og Smaat

348. Hor Spurven derude

349. Horer Du Havets susende Tone

350. I Afrika

351. Hvad jeg elsker

352. Hvad ei et Solkys folder ud

353. Hvile paa Heden

354. Gud, Alm?gtige! hvad er det?

355. Hver af os gjemmer i sin Hjertekrog

356. Hvil sodt

357. I Graven gjemmes vor Jordlivs Kjol

358. Gurre

359. I Dandsen

360. I lignende Anledning, fremsagt af Carl Price

361. I Orienten Nattergalen

362. I Prindsesse Dagmars Stambog

363. I Norden, i Kakkelovns-Krogen

364. I en ung norsk Componists Album, da han reiste til Rom

365. I Rom 1841

366. I Fru Tesdorphs Stambog

367. Indskrift paa en ny Bygning

368. Indskrift paa en Kirkeklokke

369. Indskrift paa Rammen

370. Improviseret Skaaltale for Etatsraad Melchior

371. J. Baggesen

372. J. C. Boye

373. Inscriptioner i Bazaren for Sygehjemmet 1854

374. Ja Guult og Rodt er Spaniens Farver

375. J. L. Heiberg

376. J. Ewald

377. Ja vel, vi er midt i November

378. J. Rein

379. J. Thiele

380. Jeg fik et Brev fra hende, som Du veed

381. Imellem fattigt Gr?s og Urt

382. Jeg gav dem mit fulde Hjerte

383. Jeg foler dit lille Hjerte dikke

384. Jeg jubler af Fryd paa fremmed Strand

385. Jeg troer, at der for en Verden var

386. Jeg var et Jordens Barn

387. Kl?d Dig ikke i Rodt, ikke heller i Blaat

388. Kj?rlighed

389. Julesang i det Collinske Huus

390. Ved en Vens Afrejse til Paris!

391. Ved Christian Ryders Grav

392. T. C. Bruun

393. Verden er falsk, Verden er f?l

394. Vi en Sang maae Holger ski?nke

395. Venskabs-Pagten

396. Vi er i Marts, men Martsviol

397. Vise

398. Vise af Festen paa Kenilworth

399. Studier efter Naturen

400. Sang ved Rector Meislings Inds?ttelse i Helsingor

401. Wessel

402. Ved Juletid i Nizza

403. Ved Juletr?et

404. Zelitz

405. Til Jonas Collin

406. Johanne Drewsen og C. von Krieger

407. Hvis hoit i Juletr?ets Top

408. Jeg er som et Vand, som det dybe Vand

409. I Rummets store Uendelige

410. I Granada, gjennem Byen

411. J. C. Tode

412. I Riddertiden, som De Alle vide

413. I dette Jordlivs Forgj?ngelighed

414. Gaa til Theatret! — ved Himlens Stjerner

415. I Rom

416. I Afrikanerbyen

417. Gud Fader i Himlen, hvor er Du dog god!

418. Hjemvee

419. Landsoldatens Hjemkomst

420. Den Gang vi endnu havde Vaar

421. Graat Veir

422. Burgos

423. G. C. Delbanco

424. Componisten Hagg

425. Zahle

426. Hvad der skal skee, det skeer, gr?d Du end Blod;

427. Jylland [Jylland mellem tvende Have]

428. Ved Festen for Architekt Bindesboll

429. Til J. P. E. Hartmann den 14de Mai

430. Hvis Du forstod mit Hjertes Suk

431. Juli

432. Bogen kom forst, og jeg kom sidst

433. Jylland [Da Oltid kun var nyfodt Skum paa Tidens stolte Vove]

434. Konen med ?ggene

435. De dandse med Castagnetter

436. Brev til Fru Saabye

437. Til J. P. E. Hartmann ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835

438. Madrid

439. Lille Lise ved Bronden

440. Improvisation

441. Fru A. C. D. Drewsen, fodt Lassen

442. Ved en Forestilling af Familien Price

443. Jeg elsker dig

444. December

445. A. Stub

446. A. Bording

447. A. Bottger

448. Abrahamson

449. Agnes Dunlop og Michael Rosing

450. Agnetes Vuggevise

451. Avis aux lectrices

452. B. S. Ingemann

453. B. Bang

454. Der er et Huus afsondret ved et Gitter

455. Baggrund til Vignetterne

456. Du st?rke Dod, din Taushed v?kker Gru

457. Aarets Born

458. Er Fyren af Adel, og Pigen har Penge

459. B. v. Beskov

460. Aftenlandskab

461. En seer man fodt for Prosa og En for Poesi

462. A. Oehlenschlager

463. Formens evige Magie

464. Ved en givet Forestilling til Indt?gt for ,,den blinde Soldat”

465. Ved Soldatens Hjemkomst i 1864

466. Adam Oehlenschlager. Den 26. Januar 1850

467. Amagerbonden har hollandsk Blod

468. Ak, var der dog kun et eneste Sprog

469. Aftend?mring

470. Kongen

471. En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835

472. ABC-Bogen

473. En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed

474. Du som en Huusalf stille sysler inde

475. Cid lod kalde tvende Joder

476. Ved et Barns Dod

477. Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven

478. Sang til Thorvaldsens sidste fodselsdag

479. Der er saa ode paa Heden

480. Efter Krigen

481. Mai

482. Den, som jeg gav af mit Hjerteblod

483. Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840

484. Ved Husets Muur stod en H?k af Geranier

485. Af Rhythmer i Castagnetter

486. Du skal ikke troe al Snik og Snak

487. Aftenen [En Aften deilig, som i en Roman!]

488. Du evige Gud, saa kj?rlig og god!

489. November

490. April

491. August

492. A. Henselt

493. Arreboe

494. Hun er som en Rose, saa frisk og blod!

Best Selling BooksGrab Now!
+ +