EMIL AARESTRUP POEMS

1. Charlottenlund

2. Critik [Jeg har seet den store Digter]

3. D. 17. Juli 1847

4. Critik

5. Da Vinduet var frosset

6. Declamationen

7. Dedikation til Hr. A. Tonder

8. Den 14de November

9. Den forste Bon

10. Den Elsktes Naerhed

11. Den 1ste Januar 1841

12. Den Sovende [Karether rulled i Sandet]

13. Den har du tabt, den Kjaede

14. Den hellige Alliance

15. Den Naive

16. Den unge Maimaane svommer, Glut

17. Den stakkelse Blindebuk! Han gjor sit Bedste

18. Den lille ulykkelige

19. Den unge Poet

20. Den stille Glæde

21. Den Sovende [Lad mig dække dine spæde]

22. Den Uforsigtige

23. Der er en Trolddom paa din Læbe

24. Der er en Sjæl i denne Albu

25. Det fryser ved Octobers klare Maane

26. Det første Bud

27. Der var en Tid, da Venskab var mit Alt

28. Det er min Pligt, det føler jeg, at skrive

29. Difficile est satiram non scribere

30. Det Sidste

31. Deres Naade Fru Kammerherreinde, Baronesse Rosenørn-Lehn

32. Det Overstaaede

33. Det Ubegribelige

34. Distraction

35. Drankerglose

36. Drikkevise

37. Naar Jeg I Eenrum Færdes

38. Drankeren Barthold

39. Du var den fine Rose

40. To A Female Friend

41. Bondepigen

42. Du! Du! Du Søde!

43. Elegie [Vaaren er kommen; den unge April beundres af Alle]

44. Dødsstraffen

45. Dyden

46. Du var henrivende paa Børneballet

47. Elegie [Af mangen gravitetisk Sjæl, hvor tidt]

48. Dyrehaugen

49. Advarsel

50. Bruden

51. Was It A Sin?

52. Døer jeg — nuvel! jeg frygter ei

53. Elegiske Stanzer

54. Ederne

55. Elsker Ømt sin Stær Pauline

56. Elegie til en Myg

57. Ei de snoe sig om det Stive

58. En Afsked

59. En Middag

60. En Stedmoderblomst

61. Embryo

62. En Soirée

63. Epigramma over Correggio

64. Epilog

65. En Morgenvandring

66. Enthusiasme

67. Erkjendelse

68. Er Du en Christen? — spurgte du mig nylig

69. Er min Hjertenskjær paa Søen

70. Erkjendtlighed

71. Eremitten

72. Faren er der, Stormklokken ringer

73. Et Løvte

74. Et deiligt Sommerliv

75. Fjerboldtspillet

76. Fjeldspringet

77. Erklæring

78. Flugt [Skjæbnen truer – lad os ile]

79. Forgjæves Opmuntring

80. Flugt [Jeg har seet den store Verden!]

81. Forskjønnelsen

82. Formaning

83. Forsvar

84. Fortabelse

85. Fragment

86. Frygt kun ei, at jeg forraader

87. Ghasele

88. Frederik Christian Greve af Raben

89. Fortvivlelse

90. Gravrøsten

91. Byttet

92. Grenenes Lyd

93. Gjøgen

94. Drømmen

95. Du har Diamanter og Perler

96. Fremtiden

97. Gaadeløsningen

98. Ha din Fader! ha, din Moder

99. Bylivet

100. Harpens Oprindelse

101. Henrykkelse

102. Holder ud!

103. Hemisphærerne

104. Henning v. Wichfeldt

105. Hvilestedet

106. Havfruen [Fisker, ved din Baad paa Sandet]

107. Hellige Ensomhed

108. Her rasler Skoven og her suser Sivet

109. Hvor mig Kastraterne ynkede

110. Hvilke Spaltninger og Ridser

111. I disse Sneeregioner

112. Her var end Naturen samlet

113. I en Botanikers Stambog

114. Hvad har Du for i den deilige Nat?

115. I Gravcapellet

116. Himlen graa og immer Hverdags!

117. I en Landsbykirke

118. Hvis fri for trykkende Domme

119. I Fjelleboden

120. I Theatret

121. I Midnattens Time, ved Stjernegraad vil jeg gaae

122. I Sydens Dal den hvide Fos sig styrter

123. I Kanterne af et Confirmations-Lommetørklæde

124. Jeg gik saa tidt til disse Klippestene

125. Jeg lever i min Elsktes Bryst

126. I Blæsten

127. I Ruinerne

128. Jeg fГёler Venskab for det Gamle

129. Jeg saa dig blusse og jeg skjalv

130. Jeg vilde saa gjerne hvile

131. Jeg var et Barn — mit Blod saa sagte løb

132. Jeg var saa tidt saa sværmerisk allene

133. Jorden

134. Just nys var den vandet med brusende Støm

135. Kjøbenhavnske Minder

136. Kom, Gudsengel, stille Dæd

137. Knurre maa du, lee og gruble

138. Kanefarten

139. Latteren

140. Med en Brystnaal

141. Kun en Time

142. Kysset

143. Jeg vilde mig udride

144. Middagen

145. Med Roser og Ranunkler

146. Men fra Erindringen, det Svundne

147. Midnatsscene

148. Möge den Sund aufschäumen, den Wald durchsausen der Ostwind

149. Maanen

150. Natsang

151. Lindetræet

152. Mit Hjerte er sørgmodigt

153. Natten

154. Natseilersken

155. Maaneskinsnatten

156. Møllerpigens Forræderie

157. Mahmud

158. Lykken — en løs, letsindig Frøken

159. Luca Signorelli

160. Naturraisonnement

161. Man har Sagn om Borgtapeter (II)

162. Morgenen

163. Man har Sagn om Borgtapeter (IV)

164. Man har Sagn om Borgtapeter (III)

165. Min sГёde Glut, naar Du er dГёd

166. Man kjender dig, du Poesiens Fjende

167. Man har Sagn om Borgtapeter (I)

168. Oprindelse

169. Over Fostbrødrene

170. O! Havde vi os en fager lille Ø

171. Pater Hugo

172. O hvor smukt dette Landskabs Form i sit dæmrende Mørke!

173. Prolog

174. Patriotisk Elegie

175. O tvivl ei — Du vil finde

176. Platanen

177. Politisk Indsigt

178. O græske Øer! min Fædrejord!

179. Professor Clausen og Væver Hansen

180. Paamindelse [Det Blaat, som kaldes Himmelblaat]

181. Nytaarsvers

182. Paa Sengen skrev du det, med Taarer tunge

183. Paa Rosenborg, der vil I jer forsamle

184. Nu er det Tid; jeg vil hiint Tant

185. Lesbias Øie er af Ild

186. Paa Klinten

187. Paa Sangens skjønne Vinger

188. Paamindelse [Vogn, dorske Sjæl! vogn op, hvor kan du sove]

189. Sidskensang

190. Naar Folket fordumtid var stedt i Fare

191. Rask hvirvles vi i Tidens store Dands

192. Levende Minde

193. Moderen i Graven

194. Nøddevise

195. Serenade

196. Siig, hvo opfandt Uhrene, Glut?

197. Siig, hvor er det Englevæsen

198. Siger du: skynd dig! saa gjør jeg det, Hidyle, skjøndt at

199. Paa Sneen

200. Silhouetter af en Præstefamilie

201. Skjøn Ellens Elsker

202. Skjøn Lilaly

203. Skoveensomhed

204. Solens Nedgang

205. Smerte og Trøst

206. Til –

207. Sommerfugle jeg elsker at fange et eneste Misgreb

208. Sonetten

209. Sover du i Træet hist

210. Thorvaldsen [Raab Hurra kun fra Øster og til Vester!]

211. Thorvaldsen

212. Straf

213. Sommerens Tale

214. Til — — –

215. St: Denis

216. Stævnemødet

217. Stamtræet

218. Til Cæcilianus

219. Speilet

220. Sonnet [Mørk over mig sig sorte Graner bued]

221. Sygdommen

222. Sørgesangen

223. Tag dette Kys, og tusind til, du Søde

224. Til den meget lille JFR

225. Som i en hellig Dødskamp

226. Til Elskov

227. Sove gjør de store Guder

228. Sølvbryllupsvise

229. Til den Fraværende

230. Tidlig Skilsmisse

231. Til den svundne Tid, paa min Ære

232. Til en sovende Pige

233. Saae jeg ikke Dine spredes

234. Sonnet [Blus, Kinder ei saa purpurrøde!]

235. Til en ung Sømand

236. Reflexion

237. Resignation

238. Ridder Bruno

239. Til — –

240. Rimbrev til Anna Aagaard

241. Til Kritikerne

242. Ritorneller [Den skjønneste af alle Louiser]

243. Rimbrev til Jomfru Anna Aagaard

244. Sang

245. Raad Wilm i sine Breve sender meget Sand

246. Til Frøken Warenka Rosenkrantz

247. Til Luise

248. Til Lucasta, da han gik i Krig

249. Til Frøken Christine Rosenørn-Lehn

250. Til O. Bang

251. Til Phillis

252. Til Gud

253. Til Suleika

254. Salig Længsel

255. Til min Søn

256. Til Rosentræet i Lauras Vindue

257. Ritorneller [Blomst af Mimosen]

258. Til Madam M. Zinck

259. Rødglødende, hvidglødende

260. Tilegnelse

261. Til et Barn

262. Til Nanna

263. Til Julia

264. Tilbageholdenhed

265. Til Vinterveiret [Skarpe Slud! hvis Kast og Blæsen]

266. Tilstaaelsen [Den gule Strøm i Aftenrøden bølger]

267. Tilstaaelsen [Donna Maja, Donna Maja!]

268. Tilstaaelse

269. Torsten og Trine

270. Til Vinterveiret [Grimme Jotun, som fra Fjeldet]

271. Tilegnelse til Amalie Raben

272. Umuligheden

273. Ulykken rammer Alle

274. Tør jeg haabe, yndigste Neglike

275. Ved Hoffmans Død

276. Ved Viol-Urnen

277. Trøst [Beilere paa alle Kanter!]

278. Ved en Vens Hjemkomst

279. Uglen

280. Ved Stranden

281. Trøst [Du er bestandig kummerfuld]

282. Ved Huset

283. Vi hilste rundt med Blomst og Flag

284. Venner, hvad skal jeg fortælle og sige?

285. Ungdomsmod

286. Vi ere syv

287. Vanskelighed

288. Valget

289. Vaarsang

290. Ungdoms Mod

291. Vor Ulla laae i Sengen og sov

292. Vidtdreven Kjærlighed

293. Øhlenschlägers Collegium

294. Var det Synd?

295. Vaarnattens Øine, stjerneblaa

296. Vinens Gud

297. Yndig er det Blik, en Pige skikker

298. Leveregel

299. O alle Jordens Engleglutter

300. O du er liig en Rose rød

301. Yndig er Ourebygaard

302. Havfruen [Fisker, ved din Baad paa Sandet]

303. Kammerherre, Baron Hendrik Rosenørn-Lehn

304. Gunløde

305. Drøm og Virkelighed

306. Sang om Grundloven

307. Nordexpeditionen

308. Til Mary i Himlen

309. Et Aftensuk

310. Mary

311. I Haugen

312. Raskelsen

313. Enken

314. Paa Bjerget

315. Lavinen

316. Paa Maskeraden

317. Til en Veninde

318. Brønden

319. Varselskriften

320. Kongens Skaal

321. Beskrivelsen

322. Aftenen

323. Aturernes Grave

324. Bebreidelsen

325. Ung Alver

326. Blikket

327. Blomsterofferet

328. Bliv ved, bliv ved, med Klokkerne at kime

329. Ei du Halsen dække

330. Angst

331. Admonition

332. Bordsang ved Biskop R. Møllers Jubelfest

333. Konningen og hans Brud

334. Alle Skovens Træer skingre

335. Anmodning

336. Bordsang

337. At Alperne vil speile sig i Beltet

338. Amazonen

339. Amalie Raben

340. Andalousierinden

341. Du søde Barn, saa længselsfuld og stille

342. Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette

343. Børnepsalme

344. Bondestriden

345. Amor og Hymen

Best Selling BooksGrab Now!
+ +