CHRISTIAN WINTHER POEMS

 1. Alfens Brud
 2. Alfernes Pleison — II
 3. Alfernes Pleison — III
 4. Amor Rex
 5. Amor Jesuita
 6. Alfernes Pleison — I
 7. Asbjorn og Thora
 8. Befrielsen
 9. Beroligelse
 10. Biskop Absalon
 11. Besoget
 12. Blomsterne tale
 13. Blandt Fortids Tanker din Tanke gaae!
 14. Brev fra Kiel til Anna Mathea
 15. Bolero
 16. Christen og Lene
 17. Bon til det nye Aar
 18. Bogen skyder alt sit Blad
 19. Da ubevidst jeg sang og sad alene
 20. Dandsen i Skoven
 21. 1
 22. 2
 23. Dandsen ved Glumso
 24. 3
 25. 4
 26. 5
 27. 7
 28. 6
 29. David og Goliath
 30. Den Fattige og den Rige
 31. Den gronne Bog
 32. Den sidste Aften
 33. Aftenmode
 34. Den rige Froken
 35. Den vandrende Sanger
 36. Den tydske Marine
 37. Den tapre Landsoldat
 38. Den hvide Hind
 39. Den, som eier, hvad der klinger
 40. Den Sidste paa Skandsen
 41. Der sittrer paa mine Læber
 42. Der var saa ensomt og saa stille
 43. Der var Roser i Dale
 44. Al den Veemod og Smerte
 45. Der var saa ængsteligt i Haven!
 46. Det danske
 47. Det er nu engang i sin Orden
 48. Det er jo, som jeg tidt har sagt
 49. Danmarks gode Aand
 50. Det forste Mode
 51. Digterens gravskrift over sig selv
 52. Dompapens Tak for Ronnebær
 53. Dreng! — du med de brune Lokker
 54. Doris og Fætter Jean
 55. Det danske Rigsvaaben
 56. Ding, Dang, Klokkeklang!
 57. Du er som Brod, det grove — fine
 58. Du lader Ingen vide
 59. Du er deilig! O, det nytter ikke
 60. Du er saa yndig, kjær og sod
 61. Du lykkelige, spæde Dreng!
 62. Du veed ei, hvor jeg eræ
 63. Du vil ei troe, hvad jeg har sagt
 64. Duftende Smaaborn fra Vinterens Skjod
 65. Du vilde Hjerte! sov i Fred!
 66. Efterklang
 67. Du vil vist ei foragte
 68. En fornuftig Samtale
 69. En Fortabt
 70. Elskovsseglet
 71. En Hytte
 72. En Kammerjunker
 73. En Lykkelig
 74. En Rosenstok, ustadig
 75. En Novelle
 76. En Smagssag
 77. En Beiler
 78. Elskovstrolddom
 79. En Sommernat
 80. En Stjernetyder liig, der henrykt glemmer
 81. En Vise om Vaaren
 82. En Ven
 83. En Udvandrer
 84. Eros Floitespiller
 85. Eselet
 86. En Situation
 87. Et Billed af en Sanger stor
 88. Et indre Syn
 89. Erik og Ellen
 90. Et Farvel
 91. Et Malerværksted
 92. Et yndigt Alfeflor af Blad og Ranker
 93. Et Aar, naar det begynder
 94. Et Par
 95. Falske Varsler
 96. Fadderne synge
 97. Fjeldvandring ved Badet
 98. Et Genre-Billede
 99. Flugten
 100. Flugten til Amerika
 101. Forord
 102. Flyv, Fugl! Flyv
 103. Fortærende Længsel
 104. Fra Ludvig Bodtcher
 105. Forspil
 106. Fransk og dansk
 107. Forvandling
 108. Fuglen sværmer for Himlen
 109. Fuld af hede Sommerdromme
 110. Gravskrift over kgl. Skuespiller, Dr.med. J. C. Ryge
 111. Gjengangeren
 112. Gulitza
 113. Har du alt længe sovetæ
 114. Hvile
 115. Hans og Grethe
 116. Fregattens Hjemkomst
 117. Hvis du, o Goethe! hendes Tanker
 118. Hvis en Telegraph man vidste
 119. Hvile paa Vandringen
 120. Hvor Mangen soger ei med Qval
 121. Hvor jeg af Længsel bæver
 122. Hvordan hun eræ
 123. Hvor Skoven meest var ode
 124. Haab
 125. Haandværkssvenden synger
 126. I det Frie
 127. I Fruerburet
 128. I Hjemmet
 129. I din Haand, i den hoire
 130. I Jægerhuset
 131. I Kongsgaarden
 132. I Mai 1861
 133. I Mollen
 134. I Riddersalen
 135. I Rom 1854
 136. I Skovens Hoisale Falken graae
 137. I Byen
 138. I et romersk Osterie
 139. I Skumringen
 140. Indskrivter paa min Sosters Rokkebrev
 141. I Sommer
 142. I Sommer, da vi havde det yndige Veir
 143. Ifald i Hjertet, dybt derinde
 144. Jeg elsker dig! — og aldrig rolig
 145. Jeg elskte Fogdens Datter
 146. Jacob og Lone
 147. Jeg er fra Norge — og jeg er god
 148. Jeg gad saa gjerne være
 149. Jeg gik mig i Skoven saa eensom en Gang
 150. Jeg hader dem, de lange Dage
 151. Jeg havde med min egen Pen
 152. Jeg kjorte i dunkle Skove
 153. Jeg holder fast ved dig, saalænge
 154. Jeg kom til Skovens Bolig
 155. Jeg drommer om dig i Nattens Stund
 156. Jeg længes efter dig min Ven!
 157. Jeg mine Qvaler alle
 158. Jeg reiste mig saa let fra Smertebaaren
 159. Jeg seer dig hisset tydeligt
 160. Jeg taug nu saalænge stille –
 161. Jeg seer det grant, du favre Qvinde!
 162. Jo tiere jeg seer dig — ak!
 163. Johan og Lise
 164. Jo vist er du fortryllende!
 165. Juli Maaned
 166. Jægerens Brud
 167. Jorgen og Anna
 168. De see paa dig med Oine milde
 169. De to Cousiner
 170. Helene
 171. Jeg vil ei troste mig som Andre flere
 172. Henrik Pingel
 173. Hen over Sneen sprang og lob
 174. Hensjunken i mit Hjertes Drom
 175. Her midt blandt dine Huus-Spioner
 176. Her paa Deilighedens blode
 177. Haren
 178. De to Kilder
 179. Hiint Sagn om Weinsbergs Qvinder brave
 180. Hil dig, min Vandrings Lys!
 181. Hilsen
 182. Hjemreisen
 183. Her hjemme i min Stue
 184. Hjemvee
 185. Hun til Ham
 186. Hr. Peder Jernskjæg
 187. Huusnisserne her i vort Slot
 188. Kong Saul og Sangeren
 189. Klynk og Klage
 190. Kanefarten
 191. Kong Wolmer paa Reisen
 192. Kongens Skygge
 193. Korset
 194. Kunde jeg Roser male
 195. Lad dem synge som de maae!
 196. Hvad mener du med dette hulde
 197. Lad os reise, lad os vandre
 198. Langsom Vandring
 199. Liig efterladte klare Foraarstanker
 200. Læg Vedbendranken om min Hat
 201. Længsel
 202. Lægedom
 203. Lovet synker mat til Jord
 204. Man skal i Tide trække sig tilbage
 205. Martin og Marie
 206. Min Tanke som en Svale let
 207. Mismod
 208. Mit Bryst var som en tropisk Egn
 209. Mod! — Er det ei et Tordenbrag
 210. Mit Hjem
 211. Moder og Datter
 212. Motto [Wo sich vier Arme, geschliessen in ein]
 213. Modtag en Kreds af smaa Veninder!
 214. Mylord, med en Flaske Eau de lavande
 215. Motto [Ma pur si aspre vie, ne si selvaggie]
 216. Mathildes Hænder
 217. Maanen og dens Moder
 218. Nattetanker [Han maa slet ikke tænke]
 219. Natten
 220. Nattetanker [Trods hendes kolde Blikke]
 221. Nu Dagen lukket har sit Oie
 222. Natten var mild og kjær
 223. Naar dybt i Nattens lune Skjod
 224. Naar dine bedste Tanker folge
 225. Naar jeg skal doe, jeg mit Farvel
 226. Naar Fodselsstjernen tindrer ned
 227. Naar Natten kaster sine Skygger
 228. Naar kommer Hosten
 229. Naar Solens Blik kun sparsomt bryder
 230. O, hvergang min Tanke til dig gaaer
 231. O! var jeg!
 232. Naar Bolgen langsomt vugger
 233. Nu Vaarens Blikke venligt smile
 234. Naar Dagen er bortgangen
 235. O, lad ei svinde
 236. Og var du bleg, som Nattens Stjerne
 237. Opfordring
 238. O, Stilhed! tankerige Ord!
 239. Phantasie
 240. Pen gjor Ufred, skaber Ro
 241. Over By, fra Taarnets Kroner
 242. O, kunde jeg dit Knæ dog favne
 243. Paa Herregaarden [Ned rasled de visne Blade]
 244. Polka
 245. O, var du her i denne By
 246. Paa Herregaarden [Hvi sorger dog saa saare]
 247. Paa Sorgens skumle Kyst min Tanke strander
 248. Paa Gaden over Stenene
 249. Paa Landet skal du leve
 250. Paa Reisen
 251. Ret aldrig kan jeg glemme
 252. Rankens Datter
 253. Paa Herreborgen
 254. Ridder Kalv
 255. Rhitra
 256. Ringens Indskrift
 257. Sang i Dalen
 258. Rudolf og Bertha
 259. Rosa Unica
 260. Rosen
 261. Romanze
 262. Sangerens Lykke
 263. Sange fra »Genrebilleder«
 264. Sauvegarden
 265. See til Jupiter, den Skjelm
 266. Ridderen og hans Datter
 267. See, nu er her svalt og stille
 268. See, Vintersolen bleg og mat
 269. Serenade ved Strandbredden
 270. Serenade
 271. See, staaer ei der det unge Aar
 272. Sangfuglen ved Oehlenschlagers Grav
 273. Sang paa Fjeldet
 274. Skatten
 275. Skal jeg klage! skal jeg sukkeæ
 276. Skovfruens Latter
 277. Skovminder
 278. Sjelland
 279. Skovsang
 280. Skuffelse
 281. Smaa Riim
 282. Skulde der komme den Tid
 283. Skovbroderen
 284. Sommerfuglen
 285. Sonet
 286. Sommerlyst
 287. Sov sodeligt i Dodens Skriin
 288. Stjernen
 289. Steffen og Anne
 290. Studentervise
 291. St. Hans Aften
 292. Med Dantes Digt
 293. Svæv hid med al din Pragt og Pryd
 294. Svend og Inger
 295. Med en Almanak
 296. Melkepigen
 297. Men saa — jeg nægter ei — var det ret yndigt
 298. Med et Teppe
 299. Med Johannes Ewalds Portrait
 300. Med en Pen
 301. Mennesket har og et Bryst
 302. Saa Havets Brusen, den vældige Vind
 303. Mig Himlen var saa vild og graa
 304. Mens sorgfuld jeg mig her har sat
 305. Tak for sidst, Til Carl Ploug
 306. Med Wessels Digte
 307. Taksigelse for en Julegave
 308. Tak, Elskte! For det Blomsterbrev
 309. Til Beppina
 310. Til en dansk Dreng
 311. Til en Sanger
 312. Til en Kilde
 313. Til en Digter
 314. Mens hjemme Stormen tuder
 315. Saae du ei tidt en Svale
 316. Til en Snegl
 317. Til en sorgende Veninde
 318. Taksigelse
 319. Til en vis Mand
 320. Til H. C. Andersen
 321. Til Erato
 322. Til Ludvig Bodtcher
 323. Til Qvinden
 324. Til mig selv
 325. Til Sundhedskilden gik jeg
 326. Til Træet
 327. Tilgiv — tilgiv! jeg kan ei andet!
 328. Til Storken
 329. Til Vinter-Lærken
 330. Tordenveiret om Natten
 331. To Elskende
 332. Tre Beilere
 333. Tvekampen
 334. Tænker hun ei paa mig, vil jeg dog tænke
 335. Tilbageblik
 336. Under Kong Frederik den syvendes Portrait
 337. Uden Haab
 338. Tilgiv!
 339. Tonerne
 340. Uskyldige Onsker
 341. Uglens Hjerte
 342. Tre om Een
 343. Vandring og Opdagelse
 344. Ved Bordet
 345. Ved en Fuglekræmmers levende
 346. Ved Veien paa en Steen jeg sad, og Brystet
 347. Vinterlandskab
 348. Velsignet Skibet være
 349. Vignet
 350. Vandring til Landsbyen
 351. Vaabendragerns Eed
 352. Vise
 353. Vaaren
 354. Min Moster og Jeg
 355. Vaarsang i Host
 356. Jeg lægger mig sa trygt til ro
 357. Bjergmandssang
 358. Violinspilleren ved Kilden
 359. Nu lakker det ad tiden smat
 360. Ud over Havets Mark, den ode
 361. Til en ung dansk Pige
 362. Har du sovet sodt i Natæ
 363. Min Sjæl var viklet ind i Smertens Traade
 364. Skjon er Vaaren! Lifligt Solen
 365. Den drommende Pan
 366. Der bygger en venlig Svale
 367. De sad ved Julebord i gamle Dage
 368. Hverken Verden eller du
 369. Henrik og Else
 370. Jorgen og Trine
 371. Saa fast mit Hjerte banker
 372. Min Elskede! du har mig sagt
 373. Matrosen
 374. Hverken Konge eller Dronning
 375. Ravnens Qvide
 376. En Moder til sin Son
 377. Hun er sod, hun er blod
 378. Ak, mindes Du, vi kom fra Dands Language
 379. De gamle Sagn fortælle
 380. Min Skat
 381. Min Sang er mat. Jeg føler Tiden Tvinger
 382. Det sused i nøgne Toppe
Best Selling BooksGrab Now!
+ +