Til Cæcilianus by Emil Aarestrup

Deal Score0

Ingen i hele vor By gad røre din Kone, det veed du,
Dengang det let kunde skee, da det var nemt at gaae til
Nu, hun bevogtes saa strengt, nu seer du en uhyre Skare
Krybskytter øve din Dont — Du er unægtelig snild!

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Best Selling BooksGrab Now!
+ +