Tag: Sata Jana(Odiaa) by Gajanan Mishra
Sata Jana(Odiaa) by Gajanan Mishra

Sata Jana(Odiaa) by Gajanan Mishra

Sata kana janaTulanaa kara nijaPratibimba sahita.Nija sudhhata dekhaNija bhaktire.Hrudayangama karaTume tuma putra.Tume tumara cheraTume tumara phala.Samahita huaSharira, man, ...

0
Best Selling BooksGrab Now!
+ +