Tag: Sat Ta Sukal Ga (Kosli) by Gajanan Mishra
Sat Ta Sukal Ga  (Kosli) by Gajanan Mishra

Sat Ta Sukal Ga (Kosli) by Gajanan Mishra

Sat ta sukal gaMichh ta kalaAaru sukh balbarta kahin paebaJadarbhi sukh heba bhaebaha.Eta ke senta rog bemarJa sui pada nistiaKahin ketni kete duriathuJadarbhi nijke nije ghichhi ...

0
Best Selling BooksGrab Now!
+ +