Tag: En Stedmoderblomst by Emil Aarestrup
En Stedmoderblomst by Emil Aarestrup

En Stedmoderblomst by Emil Aarestrup

Hvor var vi dog eengang saa muntre og glade;Dengang vi ei naaed til Træernes Blade,I Grønningen sprang og leged med Lyst,Og voved et Kys, og voved en Dyst -O alting var saa roligt ...

0
Best Selling BooksGrab Now!
+ +