Tag: Emil Aarestrup poems
Yndig er Ourebygaard by Emil Aarestrup

Yndig er Ourebygaard by Emil Aarestrup

Yndig er Ourebygaard i Sommerens blussende SkjønhedMed den glindsende Fjord, Marker og Skov ved sin Fod;Fagert det hvide Slot sig hyller i kjølende SkyggerSom for Solen en Mø ...

0
Øhlenschlägers Collegium by Emil Aarestrup

Øhlenschlägers Collegium by Emil Aarestrup

Som i Onyxens dunkle Aarer vinderDe skjønne Former sig i dunkle Halle,De røde Lys med Ildcouleurer faldePaa Billedstrømmen, som i Ord henrinder. Blaaøiet Dag fra Ruden Vei dog ...

0
Yndig er det Blik, en Pige skikker by Emil Aarestrup

Yndig er det Blik, en Pige skikker by Emil Aarestrup

Yndig er det Blik, en Pige skikker,Mandens Blik er yndigt, før han drikker,Herrens Tak, som kunde os befale,Et Glimt af Sommersol i Høstens Dale.Mere yndigt dog, end dette, haveDu ...

0
En Afsked by Emil Aarestrup

En Afsked by Emil Aarestrup

O, intet Under, de bevaresMed Laas og Lukke, som en Skat,At En — jeg veed nok hvem — dig vogterMed Argusøine Dag og Nat. At Beilerne om Huset sværmeSom Flagermuus omkring et ...

0
En Middag by Emil Aarestrup

En Middag by Emil Aarestrup

See, vort lille Taffel speilerSig i Floden — See ForellenPynter Fadet med sin sidste,Stive, gratieuse Sprællen! See, Tokaiervinen gløderI de tindrende KrystallerSkjønnere, end ...

0
En Afsked by Emil Aarestrup

En Afsked by Emil Aarestrup

O, intet Under, de bevaresMed Laas og Lukke, som en Skat,At En — jeg veed nok hvem — dig vogterMed Argusøine Dag og Nat. At Beilerne om Huset sværmeSom Flagermuus omkring et ...

0
En Middag by Emil Aarestrup

En Middag by Emil Aarestrup

See, vort lille Taffel speilerSig i Floden — See ForellenPynter Fadet med sin sidste,Stive, gratieuse Sprællen! See, Tokaiervinen gløderI de tindrende KrystallerSkjønnere, end ...

0
Bondestriden by Emil Aarestrup

Bondestriden by Emil Aarestrup

Grev Guntram og Grev LanzelinDe hærgede forsandeMed Keisergunst og PavebrevI rige Schweitzerlande. De odelsbaarne, frie MændI Muri og i Vohlen,De lukkede for Lo og Stald,For Qvien ...

0
Amor og Hymen by Emil Aarestrup

Amor og Hymen by Emil Aarestrup

Amor var syg — han laae og vreedSig søvnløsOg snurrigt nok var det, Gud veed,Hvorom han vaasede 5At lade pines ham, var Synd— Ham med de Pile -Man kaldte Dr. Hymen ind,At ...

0
Andalousierinden by Emil Aarestrup

Andalousierinden by Emil Aarestrup

Saae Du bevæge sig derindeBagved den grønne Jalousie— Bleg som en deilig Nat — en Quinde?Det er min Dame, min Løvinde!Marquesen af Armaëgui. For hendes Skyld jeg ...

0
Du søde Barn, saa længselsfuld og stille by Emil Aarestrup

Du søde Barn, saa længselsfuld og stille by Emil Aarestrup

Du søde Barn, saa længselsfuld og stille,Hvem Tungsind hviler i det mørke Øie,Vi hilse dig, vi vil dit Sind fornøie:Hvem vi forenede skal Ingen skille. Paa Englelyrer vi bag Skyen ...

0
Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette by Emil Aarestrup

Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette by Emil Aarestrup

Jeg havde faaet Brev fra dig, Nanette.Jeg var, begriber du, i Himmerige.I næste Uge — du Guddommelige! -O min Henrykkelse, den kan du gjætte! Den samme Dag — en smidig, svai ...

0
Børnepsalme by Emil Aarestrup

Børnepsalme by Emil Aarestrup

Lover Gud! — I Barndoms stilleUrtegaard han ført os har,Ledet til sin Kundskabskilde,Hvor den strømmer reen og klar. Lover Gud! — Hvorhen vi træde,Hver en Blomst, hver ...

0
Anmodning by Emil Aarestrup

Anmodning by Emil Aarestrup

Du veed, du er en Fakkel,Og jeg, jeg arme Stakkel,Er en elegisk Myg,Der med sit Liv maa bøde,Fordi den fløi for trygDin søde Ild imøde! Gjør Pinen kort, som krymperDen ...

0
Bordsang by Emil Aarestrup

Bordsang by Emil Aarestrup

Kom, vi vil hinanden trøste,Sorg kun krydrer slet vor Mad;Vinens Perler skal forlyste,Druens Guld os gjøre glad;Sangen øve frit sin Kunst!Græmmelsen gaae op i Dunst! Meget, veed ...

0
At Alperne vil speile sig i Beltet by Emil Aarestrup

At Alperne vil speile sig i Beltet by Emil Aarestrup

At Alperne vil speile sig i Beltet -Har Sagnet sagt — det skeer saasnart paa KystenMed Schweitserhaand vi reise Frihedsteltet.

0
Amazonen by Emil Aarestrup

Amazonen by Emil Aarestrup

Tag jer i agt! hun er i Striid forfærdelig,Hun saare eder vil — i det hun blotter sig. -

0
Amalie Raben by Emil Aarestrup

Amalie Raben by Emil Aarestrup

Den tunge Regnsky hænger over Vandet,Og Skoven hyller sig i Taager;Det gamle Taarn, som stirrer ud fra Landet,Seer kun paa Søen hvide Maager,Og intet Seil, som bringer Hjemmet ...

0
Angst by Emil Aarestrup

Angst by Emil Aarestrup

Hold fastere omkring migMed dine runde Arme;Hold fast, imens dit HjerteEndnu har Blod og Varme. Om lidt, saa er vi skilt ad,Som Bærrene paa Hækken;Om lidt, er vi forsvundne,Som ...

0
Admonition by Emil Aarestrup

Admonition by Emil Aarestrup

This blue that is called azure-blue,This scoop of water, clump of earth,This foolish nonsense of no worth,Called good and evil by some pedants too –Oh, this diversion full of vain ...

0
Bordsang ved Biskop R. Møllers Jubelfest, by Emil Aarestrup

Bordsang ved Biskop R. Møllers Jubelfest, by Emil Aarestrup

Nu griber Glasset, Venner, for at bringeVor Jubelolding Festens muntre Skaal!Han agter Jordens Glæder ikke ringe,Skjøndt stundende til Himlens fjerne Maal.Sin høie Lærer troligen ...

0
Konningen og hans Brud by Emil Aarestrup

Konningen og hans Brud by Emil Aarestrup

Den Pigelil stander ved BorgeledI paltuge Klæder og fryser;Konningen sidder ved Bordet bredMens Ilden Hallen oplyser. Støtter han Haand alt under Kind:Gud give jeg Brud monne ...

0
Alle Skovens Træer skingre by Emil Aarestrup

Alle Skovens Træer skingre by Emil Aarestrup

Alle Skovens Træer skingre,Men hvor er Capellets MesterHvor hver Rede musicererI det grønne Skovorchester? Er det Stæren hist, graahærdet,Som bestandig nikker, vigtig?Eller den ...

0
Bliv ved, bliv ved, med Klokkerne at kime by Emil Aarestrup

Bliv ved, bliv ved, med Klokkerne at kime by Emil Aarestrup

Bliv ved, bliv ved, med Klokkerne at kime!Synk, arme Folk, hen i din Afmagts Lænke!Selv i en Liigfærds stille AlvorstimeVil man, at du skal gloe, og ikke tænke.

0
Ei du Halsen dække by Emil Aarestrup

Ei du Halsen dække by Emil Aarestrup

Ei du Halsen dække,Kom, min fagre Brud!Lad min Tone trækkeDig i Mørket ud. Løs kun Sløret, HattenFra din Rosenkind,Dristig straal i NattenMed dit Maaneskin! Solen er jo nede,Den, ...

0
Ung Alver by Emil Aarestrup

Ung Alver by Emil Aarestrup

Det var ungen Alver,Han gaaer i grønnen Lund,Hvor Drauger tyst omrideI mørke Midnatsstund. Der hopped mellem MoserneDe Lygtemænd omkring,Blandt Skovens Stammer dandsedDe Ellemøer ...

0
Blikket by Emil Aarestrup

Blikket by Emil Aarestrup

Du aabner halvt kun Øiet -Men denne Spalt, den StrimmelAf en formørket, skyet,Heel overtrukken Himmel - O, ingen SommerklarhedEr skjønnere i Verden,Saa kjøligmørk, saa ...

0
Blomsterofferet by Emil Aarestrup

Blomsterofferet by Emil Aarestrup

Her staaer Huset. I det mørke Stræde Brænder Lygten døsig paa sin Stage. Pilgrimsgangen maa jeg stille drageTil den Kjæres Huus med hellig Glæde. Der jeg staaer hvadenten ...

0
Kongens Skaal by Emil Aarestrup

Kongens Skaal by Emil Aarestrup

En Konge, veed vi, fødes,Af Held og Uheld mødes,Hans Skjæbne ligner vor;For ham kan Bladet vendes,Hans Liv, som vort, maa endes,Der er ei andet for. Chor:Der er, der er, der er, ...

0
Beskrivelsen by Emil Aarestrup

Beskrivelsen by Emil Aarestrup

Dig, vil man, jeg skal beskrive?Give atter Skjønhedstrækket,Som uendelig mig henrev,Paa et Blad Papir med Blækket? Hvilken Fordring! Dig, din YndeKan en Digter ikkun maleMed de ...

0
Aftenen by Emil Aarestrup

Aftenen by Emil Aarestrup

Nedsynker Solen rødmende og stilleSom blysom Pige i sin Elskers Arme,Og vil Alnaadens Gud sig mildt forbarme,De bitre Savn med Vemodsbalsam stille; O dvæl i Lunden! Dvæl hvor ...

0
Aturernes Grave by Emil Aarestrup

Aturernes Grave by Emil Aarestrup

Alle Folk i MaypuresHolde Siesta — Ingen Zitter,Poppegøieskrig kun lyderUophørlig fra et Gitter. Hvad er det, som Fuglen ivrigMed saamegen Fynd fortæller?Siig mig, hvad dens høie ...

0
Bebreidelsen by Emil Aarestrup

Bebreidelsen by Emil Aarestrup

Du klager over, at jeg taler Prosaiske og kolde Ord,At i mit Blik og paa min Pande Af Sværmeri er intet Spor. At Livsforsikkringens Tabeller Opfylde Hjertets hele Rum -At ...

0
Lavinen by Emil Aarestrup

Lavinen by Emil Aarestrup

Langsmed Armene det blødeSkjære Snelag — o vær varlig!Hver Berørelse, den mindste,Hver Bevægelse er farlig. I sit blide Fald det synesSom om det bestandig ruller,Som om gled det ...

0
Paa Maskeraden by Emil Aarestrup

Paa Maskeraden by Emil Aarestrup

Ved alle Tisler, alle sorte Slanger!Jeg elsker dig, skjøndt du er grim og styg;Det Ideal, min barske Sjæl forlanger,Er i din Pukkel og din skjæve Ryg. Jeg er en Røver, vild af ...

0
Til en Veninde by Emil Aarestrup

Til en Veninde by Emil Aarestrup

Der er en Trolddom paa din Læbe,Der er en Afgrund i dit Blik,Der er i Lyden af din StemmeEn Drøms ætheriske Musik. Der er en Klarhed paa din Pande,Der er et Mørke i dit Haar,Der ...

0
Brønden by Emil Aarestrup

Brønden by Emil Aarestrup

Som denne Brønd, den dybe,Den kolde, af hvis GrubeMan langsomt henter Spanden,Som af en Afgrunds Strube; Hvori en lille Plet kunAf Himmelbuen blaaner,Hvem flygtigt et Par ...

0
Varselskriften by Emil Aarestrup

Varselskriften by Emil Aarestrup

Nattens Gudinde henad Himlen svæved,Og Viisdomsfuglen fløi ved hendes Side;Al Verdens Mødighed hun stille hævedI sine Arme, sammentrykte, blide. Jeg og min Hustru var fra ...

0
Raskelsen by Emil Aarestrup

Raskelsen by Emil Aarestrup

At varetage Folkets dyre Skat,Dets Frihed; gjøre Ret og Skjæl i Landet,At ei det ene slider paa det andet,At eet er ei for høit, et andet ei for plat - At Alting gaaer sin jevne ...

0
Enken by Emil Aarestrup

Enken by Emil Aarestrup

Her, hvor disse Bakker skraane,Og i Søens Dyb sig speile -Hvor de hvide Skyer graane,Og de grønne Baade seile - Her har han saa ofte staaet,Eensom, stille, fjern fra Vrimlen.Her, ...

0
Paa Bjerget by Emil Aarestrup

Paa Bjerget by Emil Aarestrup

Paa Stien nedad BjergetVar vi saa godt som ene;Omkring os stumme KlipperOg tause, grønne Grene. Der løb saa mange KilderLangs Mosset ned i Kløften,Der stod saa mange ...

0
Mary by Emil Aarestrup

Mary by Emil Aarestrup

Hvad tykkes dig om hende, Jack,Som stirrer over Sø,Bleg fra Fregattens høie Dæk,Til Skotlands fjerne Ø? Et Barn endnu, knap sytten Aar,Ret skabt til Sømænds Lyst;Langt flagrer ...

0
I Haugen by Emil Aarestrup

I Haugen by Emil Aarestrup

Mig henrev den blødeSkyaftens Rødme,Biernes Surren,Blomsternes Sødme. Paa Randen af Skyen,Den svømmende, fjerne,Mødte mit ØieEn eneste Stjerne. En Hængebirks Grene,Den største i ...

0
Drøm og Virkelighed by Emil Aarestrup

Drøm og Virkelighed by Emil Aarestrup

Det var en taaget Vinterdag,Jeg til Palaiet mig skyndte,Hvor Forgemakket var stormende fuldtOg Audiensen begyndte. Jeg fandt en bedaget Hædersmand,Til Tjenesten afrettet.Han ...

0
Sang om Grundloven by Emil Aarestrup

Sang om Grundloven by Emil Aarestrup

Et bredfuldt Bæger er det Tid at løftePaa Pagtens Dag, som femte Gang oprandt!Et mandigt Chor, høitrungende, skal drøfte,Om Folkets Eed var Alvor eller Tant;See, alle Danmarks ...

0
Nordexpeditionen by Emil Aarestrup

Nordexpeditionen by Emil Aarestrup

Femten Somre var den FagreKuldens strenge Love tro;Ja, hun var en sand Polaregn,Skjult for Verden, fuld af Ro. Efter detslags RegionerEr jeg en forelsket Nar;Er end Dagen kort — ...

0
Til Mary i Himlen by Emil Aarestrup

Til Mary i Himlen by Emil Aarestrup

O Stjerne du, med mindsket Glands,Som elsker Morgnens første Gry,Du smiler til din Dag igjen,Jeg seer min Mary ei paany.O fagre Skygge, som forsvandt,Hvor hviler du med salig ...

0
Et Aftensuk by Emil Aarestrup

Et Aftensuk by Emil Aarestrup

End blegrødt af SolenOg blankt ligger Vandet;I Baaden en FiskerSees glide fra Landet.Hans Pjalter forskjønnesI Havfladens Speil -Der er Sølv om hans AareOg Guld i hans Seil. I ...

0
O du er liig en Rose rød by Emil Aarestrup

O du er liig en Rose rød by Emil Aarestrup

O du er liig en Rose rød,En Rose rød, min egen Glut;O du er liig en Melodie,Sødt sungen til en Spaniers Luth. Saa smuk som du, saa smuk som du,Ak, saa forliebt er jeg:Til alle ...

0
Yndig er Ourebygaard by Emil Aarestrup

Yndig er Ourebygaard by Emil Aarestrup

Yndig er Ourebygaard i Sommerens blussende SkjønhedMed den glindsende Fjord, Marker og Skov ved sin Fod;Fagert det hvide Slot sig hyller i kjølende SkyggerSom for Solen en Mø ...

0
Best Selling BooksGrab Now!
+ +