Viggo Stuckenberg
Ingeborg by Viggo Stuckenberg

Ingeborg by Viggo Stuckenberg

IVUnfolding in all of the furrowsthat lined and burst open my mind,all kinds of beautiful fl owersat summer’s most gentle wind.For two who love one anothercan torture each other ...

0
Aa, jeg bærer Himmelrummet by Viggo Stuckenberg

Aa, jeg bærer Himmelrummet by Viggo Stuckenberg

Aa, jeg bærer Himmelrummet, det har Mennesker bestemt, en maa slæbe det, hvis Vægt gør alle andres Sind beklemt. Og jeg slæber, og jeg tier, — om jeg talte blot et Ord, ...

0
April by Viggo Stuckenberg

April by Viggo Stuckenberg

Du har været i min Have!Klynger af Violer blaanedunder Hækken, og vi plukked,— ingen, ingen har vi skaanet. Jeg har gaaet i min Have,jeg har set dit Fodspor staa deri de vaade, ...

0
Ak, Florenz, Florenz, alle dine Kampe! by Viggo Stuckenberg

Ak, Florenz, Florenz, alle dine Kampe! by Viggo Stuckenberg

Ak, Florenz, Florenz, alle dine Kampe! Jeg kan dem udenad, de er forbi. Jeg ræddes for den syge Fantasi, der skaber dem paany af Arnos Dampe. Der skinner i Fiesole en Lampe, ...

0
Aldrig glemmer jeg by Viggo Stuckenberg

Aldrig glemmer jeg by Viggo Stuckenberg

Aldrig glemmer jeg den Morgenstund— røde Rose — da du stod udsprunget,lys og skær, som havde fra din BundDagen nylig sig mod Himlen svunget,stod og lyste mig saa sart i Mødesom en ...

0
Augustnat by Viggo Stuckenberg

Augustnat by Viggo Stuckenberg

Du er kommet, og du siddermed din Haand i min,men din Kind er bleg som MaanensSkær i mit Gardin. Du er atter kommet til mig,men din Mund er lukt,kun naar vore Øjne mødes,smiler du ...

0
Asters by Viggo Stuckenberg

Asters by Viggo Stuckenberg

Bag min Haves høje Tjørnesynker Solen stille ned,maler i et aabent Hjørneflammegult et Astersbed, stryger over Plænens langeGræs, der flimrer evig vaadt,Luer, som om Havens ...

0
Bethlehemsstjærnen by Viggo Stuckenberg

Bethlehemsstjærnen by Viggo Stuckenberg

Med fornem Blinken, aandssløv Plirren staarspredt over Himlen Millioner Stjærner,hver om 'sin' Glans med selvisk Kulde værnerog tavs om Dødens stive Slummer spaar;en pragtfuld ...

0
Barn, du er mig som den store Skov by Viggo Stuckenberg

Barn, du er mig som den store Skov by Viggo Stuckenberg

Barn, du er mig som den store Skovfyldt med Skygge, der saa mildt beroliger,fyldt med stille Fryd som Skovens Dybmed en Verden af smaa Fugleboliger. Og saa ejer du saa lyst et ...

0
August by Viggo Stuckenberg

August by Viggo Stuckenberg

Hr. Preben pusler i Skovens Bryn,fæster Doner, binder Bær, Bær saa rosenrøde,bryder et Blad og bøjer en Kvist,at liflig de Bær kunne gløde. 'Kramsfugl! Kramsfugl! nu er det ...

0
Aarhundredskifte by Viggo Stuckenberg

Aarhundredskifte by Viggo Stuckenberg

Nyt Aarhundred -ja, hvad vil det sige?Fattig bliver fattig,rig den rige, Kærlighed den samme,Ondskab ligervis,Sjæle til at købefor den samme Pris, aabne Sommervande,velkendt ...

0
Ak, hvad er det hele by Viggo Stuckenberg

Ak, hvad er det hele by Viggo Stuckenberg

Ak, hvad er det hele?Drømme, som jeg føder,sprængte Klodedele,som i Natten gløder, Glimt højt under Himlen,Stjerneskud, som falder,Vink i gylden Vrimlen,som mig evigt kalder.

0
Bekendelse by Viggo Stuckenberg

Bekendelse by Viggo Stuckenberg

Der lever blandt de Mænd, jeg traf,da jeg var ung og fuld af Mod,en eneste, hvis Sind og Sjælrandt ind i minmer' dybt end, om vi blandedsom Fosterbrødre Blod. Vi kæmped begge ...

0
Aprilgrøde by Viggo Stuckenberg

Aprilgrøde by Viggo Stuckenberg

Jeg saa det, hvor jeg mig vendte,det solfødte Foraar lyse,tidlige Sommerfuglegynged Violernes Kyse; op over græsgrønne SkrænterFølfodens Blomsterguld glimred,som hvide Gnister de ...

0
Angst by Viggo Stuckenberg

Angst by Viggo Stuckenberg

Der sidder paa min Læbe, hvor jeg stedes,et Ord i Stodderdragt, et Ord i Pjalter,et Ord, som hungrer, naar jeg dybest glædes,en sjælsyg Flygtning fra mulmskjult Alter. Og hvor jeg ...

0
April [Min egen lille Kær-Søster] by Viggo Stuckenberg

April [Min egen lille Kær-Søster] by Viggo Stuckenberg

'Min egen lille Kær-Søster,hvorfor skal vi vandre i Skov?Ude paa Marken skinner i Solden Bondemands skumplende Plov!' 'Min egen store Kær-Broder!— Derfor skal vi vandre i Lund,den ...

0
Augustaften by Viggo Stuckenberg

Augustaften by Viggo Stuckenberg

Nys gled Maanen bort fra Længenmen endnu staar Himlen gylden,og jeg ser hvert Blad paa Hyldenog en Poppel fjernt i Engen, sorte Blade stille løftetmod det blide Skær fra Maanenog ...

0
Aaliv by Viggo Stuckenberg

Aaliv by Viggo Stuckenberg

Se Sivene nejerfor Vinden og svejermed Toppen koket,og Bølgerne danseri Aakandepanseren stiv Menuet. Saa kommer en Guldsmed der inde fra Landet,staalblaa og gylden og flot i sin ...

0
Aftensol by Viggo Stuckenberg

Aftensol by Viggo Stuckenberg

Læg dit Hoved i mit Skød, - nu gaar Solen ned! se, hvor Himlen bliver rød som et Rosenbed! Læg dit Hoved i mit Skød! fra din hede Kind straaler der en Rosenlød i mit ...

0
Tusind Glæder rummer Livet by Viggo Stuckenberg

Tusind Glæder rummer Livet by Viggo Stuckenberg

Tusind Glæder rummer Livet,tusind Glæder!én blev givetGuld fra Fødslen,én forgaar i gylden Ødslen,én blev givet Fryd at findeved at semorgenblank en Draabe skinnei et Liljebægers ...

0
Jeg kom til dig med alle mine Klager by Viggo Stuckenberg

Jeg kom til dig med alle mine Klager by Viggo Stuckenberg

Jeg kom til dig med alle mine Klager,du tog imod dem med din kloge Roog redte hos din Godhed dem et Bo,saa jeg paany en Stund saa Verden fager. Du gav mig al din Ømheds rige ...

0
Bækken by Viggo Stuckenberg

Bækken by Viggo Stuckenberg

Bækken sprangDagen langhen over Stenene,spruttede,krode sig,smuttede,snode sigbort under Grenene. Og kom der et Sted,hvor det stoppede lidt,saa nejed den smukt kunog hoppede ...

0
Lykken mellem to Mennesker by Viggo Stuckenberg

Lykken mellem to Mennesker by Viggo Stuckenberg

Lykken mellem to Mennesker er hverken Hu! eller Hej! snarest er den et ensomt Græs, der grønnes paa stenet Vej. Lykken mellem to Mennesker er hverken Kys eller Klap, snarest ...

0
Der er falden lidt Sne    by Viggo Stuckenberg

Der er falden lidt Sne by Viggo Stuckenberg

Der er falden lidt Sne,et tyndt drysset Flor,som et Rimslør at seom den mørkladne Jord. Hvert Fodspor derude,staar sort i det Hvide,og ned over RudeTødraaberne glide, en Markraage ...

0
Bajazet by Viggo Stuckenberg

Bajazet by Viggo Stuckenberg

(Henimod Morgen. Torvet. Midt paa Torvet Bajazet i sit Bur.Tæt om Buret en Stimmel Folk. Fra Byen svag Larm fra en Fest,som er ved at slutte.) Bajazet:Gaa lidt til Side, gode ...

0
Assistents Kirkegaard by Viggo Stuckenberg

Assistents Kirkegaard by Viggo Stuckenberg

Naar det suser i de nøgne Grene, og det drypper langs Kapellets Mur, og hver Smaafugl flakker om alene, gaar jeg — ene — her min Aftentur. Jeg har kendt fra Barnsben denne ...

0
April 1885 by Viggo Stuckenberg

April 1885 by Viggo Stuckenberg

Foraaret er kommet, iblandt os det staarog Haanden til Hilsen os rækker;men Palmer ej smykker et guldfagert Haar,og Barnesmil Munden ej dækker;med Beskhed der staar i de trodsige ...

0
Hvad er det vel, der kævles om by Viggo Stuckenberg

Hvad er det vel, der kævles om by Viggo Stuckenberg

Hvad er det vel, der kævles om?Moral og Kunst og Kristendom!Den hele Asgaardsrej i Sus,saa Gud og Satan staar konfus. Een finder Livet i et Kysog spreder dem i festligt Drys,een ...

0
Maj [Morgendug og Duft og Fugle] by Viggo Stuckenberg

Maj [Morgendug og Duft og Fugle] by Viggo Stuckenberg

Morgendug og Duft og Fugle,mindste Urt af Sol forgjort,hele Verden Lys og Lykke,— aa, mit Hjærte bli'r saa stort! Er det 'dine' Spor i Græsset,er det dig, som traadte her,gik du ...

0
Jeg er saa træt by Viggo Stuckenberg

Jeg er saa træt by Viggo Stuckenberg

Jeg er saa trætaf at stirre ned,jeg er saa trætaf at bøje min Nakke;5selv den Træl,som argest sled,har dog en Stund,han kan kaste sin Hakke.

0
Jeg tror paa, at der findes by Viggo Stuckenberg

Jeg tror paa, at der findes by Viggo Stuckenberg

Jeg tror paa, at der findesen Gud etsteds — i dig, i mig,maaske bag Stjernerne, maaskei Støvet paa hver Alfarvej, en Gud, som væmmes saareved alle dem, der bygger Husham og hans ...

0
I Nat har det regnet by Viggo Stuckenberg

I Nat har det regnet by Viggo Stuckenberg

I Nat har det regnet. Saa lind og klamhar Væden løsnet de Smaaskæls Hamog kølet for Nattens Drømme!Højt om Knopgemmets brune Spejlhar Løvet hejset sit grønne Sejlpaa Dagens ...

0
Du Zeus, som sidder Solen næst by Viggo Stuckenberg

Du Zeus, som sidder Solen næst by Viggo Stuckenberg

Du Zeus, som sidder Solen næst!det hænder stundom hver og enat ride til dig paa din Blæstog knejse ved din Trones Ben, at staa hos dig og stirre udsaa vide over Jordens Skødog ...

0
Fra min Barndom har jeg elsket Gryet by Viggo Stuckenberg

Fra min Barndom har jeg elsket Gryet by Viggo Stuckenberg

Fra min Barndom har jeg elsket Gryet,Morgenhimlen, solklar, silkeskyet,Dagens Rosenlys langt ude i det fjerne,over Skoven Nattens sidste Stjerne. Alt det bedste, som mit Hjærte ...

0
Der ligger en Sø og lyser by Viggo Stuckenberg

Der ligger en Sø og lyser by Viggo Stuckenberg

Der ligger en Sø og lyser,ud og ind sig vinder dens Spejlblandt Banker med Sæd og Skove,Bredden løfter sig grøn og stejl,og Holme paa Søen sove. Der ligger en Sø og lyser,den Sø ...

0
Jeg har et Helgenskrin i Hus by Viggo Stuckenberg

Jeg har et Helgenskrin i Hus by Viggo Stuckenberg

Jeg har et Helgenskrin i Hus,af Uvejrssus,af Solens Guld,af Nat og fattigt Stjernemuldsaa skønt, saa sindrigt drevet:dér sover som i Helgenblundhver runden Stund,mit Liv, som jeg ...

0
De skal gaa by Viggo Stuckenberg

De skal gaa by Viggo Stuckenberg

De skal gaamed det, de gik,Spil og Svirog Kævl og Drik! De skal gaa— skal gaa — skal gaa — -intet andet— gaa, blot gaa! Hvert et jammerligtSekundgør som hedeHelved ondt, hvert et ...

0
Mit Liv er vokset fra dig længst by Viggo Stuckenberg

Mit Liv er vokset fra dig længst by Viggo Stuckenberg

Mit Liv er vokset fra dig længst,det løber fort, og dit randt ud,det er saa længe siden,min Tanke bar din Tankes Skrud. Men vandred min sin egen Vejog havde alt for liden Rotil ...

0
Vel er Livet bittert by Viggo Stuckenberg

Vel er Livet bittert by Viggo Stuckenberg

Vel er Livet bittert,saa bitterligt forskelligtfra det, vi i vor Ungdomvandt Tro paa og holdt helligt. Ve dog den, der jamrerog tæller sine Skrammer! -Hærd dit Blik mod Lynet!Gaa ...

0
Spring ud! Du lille Danmark by Viggo Stuckenberg

Spring ud! Du lille Danmark by Viggo Stuckenberg

Spring ud! du lille Danmark!paa Hovedet ud i det skyllende Hav!du trænger til Storvask!Støvet har stoppet Ørene paa dig,Støvet har hulet Tænderne paa dig,Støvet har gemt, hvad du ...

0
Søvnløs   by Viggo Stuckenberg

Søvnløs by Viggo Stuckenberg

Det lyder for mig tit, som om der bæverud over Verden Stumper af en Sang,der snart i Tungsind dør og snart sig hævertil skregne Truslers smertespændte Klang. Det er især i ...

0
Nej, Fingrene er stive by Viggo Stuckenberg

Nej, Fingrene er stive by Viggo Stuckenberg

Nej, Fingrene er stiveog Neglene som Staal!— hvad laver vi for skurrendeHelvedes Skraal! ... Hun sad under Rosenmed Kinden mod min!den Aften bar Jordensit Paradislin. Hun sænked ...

0
Nu lakker det mod Aften by Viggo Stuckenberg

Nu lakker det mod Aften by Viggo Stuckenberg

Nu lakker det mod Aften,. Kling, Klunk, det var den Gangog saadan begyndte Visen,da sidste Gang vi sang. Du kummerlige Lire,trofaste lille Fæ,som tror, vi stadig sidderbag samme ...

0
Ja — jeg kan skifte Mening by Viggo Stuckenberg

Ja — jeg kan skifte Mening by Viggo Stuckenberg

Ja — jeg kan skifte Mening,det har jeg gjort saa mangen Gang,— hvem fik vel i Forleningden sidste Sandheds Himmelvang? Der gaar saa mange Drømme,saa mangen Tro i Blus og ...

0
Om nogen spørger dig by Viggo Stuckenberg

Om nogen spørger dig by Viggo Stuckenberg

Om nogen spørger dig:Er du lykkelig?— da svar ham ikke.Svarer du ja, praler du,svarer du nej, maa du væmmes!Lykke — Ulykke — -Tag din Skæbne,den er dig selv,din Vilje,dit ...

0
Sne [Hvide Jord, tavse Sne!] by Viggo Stuckenberg

Sne [Hvide Jord, tavse Sne!] by Viggo Stuckenberg

Hvide Jord, tavse Sne!Fred, hvis Aandepust i Mulde gemmerSoltids Fryd og Soltids Ve,Luft, hvor ingen Fugl sin Strube stemmer, dybe Fred, der sletted udFinkens Jubel, Droslens ...

0
Og skulde jeg fælde den Tid, der gik by Viggo Stuckenberg

Og skulde jeg fælde den Tid, der gik by Viggo Stuckenberg

Og skulde jeg fælde den Tid, der gik,som klingende Tomhed, som falsk Musik,jeg maatte vel være et Vildmandskarn,der aad af Hunger sit eget Barn! Saa meget, jeg ved, fører Livet ...

0
Kun ét jeg ved by Viggo Stuckenberg

Kun ét jeg ved by Viggo Stuckenberg

Kun ét jeg ved i denne brune Ørkaf Løv, der raadner under Regn og Taage,mens Dagen gaar til Ende, kold og mørk,og Hængslet piber paa min Havelaage;kun ét jeg ved, — det Suk, de ...

0
Om jeg gav dig denne Sol   by Viggo Stuckenberg

Om jeg gav dig denne Sol by Viggo Stuckenberg

Om jeg gav dig denne Sol, denne Morgenluft, hvor en blomsterløs Viol drømmer om sin Duft, gav dig Somrens Blomsterhær, blot et Blad, som faldt, — Sol og Fnug har samme ...

0
Det er ej dine Hænder by Viggo Stuckenberg

Det er ej dine Hænder by Viggo Stuckenberg

Det er ej dine Hænder, dit Haar, som jeg gad tegne, mit Blik sig stille vender imod helt andre Egne. Jeg ser saa lys en Slette, jeg ser saa tæt en Lund, dèr gaar din Sjæl at ...

0
Best Selling BooksGrab Now!
+ +