Hans Christian Andersen
Hun er som en Rose, saa frisk og blod! by Hans Christian Andersen

Hun er som en Rose, saa frisk og blod! by Hans Christian Andersen

Hun er som en Rose, saa frisk og blod!Ja en levende Rose, baade hvid og rod.Hun skinner for mig som Bjergtoppens Snee,I hendes Oine er Himlen at see.Jeg veed det nok, at Himlen ...

0
Arreboe by Hans Christian Andersen

Arreboe by Hans Christian Andersen

Selv Stjernens Glands forsvinder ved det Fjerne,Men Stjernen er og bliver dog en Stjerne.

0
A. Henselt by Hans Christian Andersen

A. Henselt by Hans Christian Andersen

Fra Str?ngene flyver en Fugleh?r,Den synger med Hjerte og Tunge;Vi Hjerteslaget fornemmer i hver;Thi griber det Gamle og Unge.Min Tak er saa ringe, en fattig Sang,Men tro mig, den ...

0
Mai by Hans Christian Andersen

Mai by Hans Christian Andersen

'Du skionne Mai! af Dig jeg veed,At Poesie er Ki?rlighed.'*Hver Maaned har sin Characteer,Sit Hang og sine Pligter,Mai er ei mindre eller meer,End Aarets unge Digter!Mai aander ...

0
Den, som jeg gav af mit Hjerteblod by Hans Christian Andersen

Den, som jeg gav af mit Hjerteblod by Hans Christian Andersen

Den, som jeg gav af mit Hjerteblod,Hun traadte mig med sin fine Fod;Dem, som jeg gav hvert Tankens Barn,De d?nged' mig over med Gadens Skarn,Og gav jeg et Suk idet jeg led,Saa ...

0
Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840 by Hans Christian Andersen

Ved Botanikeren Liebmanns Afreise til Mexico 1840 by Hans Christian Andersen

Naar Du nu om ikke l?ngeStaaer i Mexico,„Danmark deiligst Vang og V?nge"I din Tanke boe!Tropisk Farve-Pragt Du finder,Dog i Hjertet lever Minder,Ei Du vil derude ...

0
Ved Husets Muur stod en H?k af Geranier by Hans Christian Andersen

Ved Husets Muur stod en H?k af Geranier by Hans Christian Andersen

Ved Husets Muur stod en H?k af Geranier,Der sad hun paa Trappens Marmorsteen,Saa ung, saa deilig, hun solgte Kastanier,Sad med Blomst i Haaret og med bare Been.Hun saae med to ...

0
Af Rhythmer i Castagnetter by Hans Christian Andersen

Af Rhythmer i Castagnetter by Hans Christian Andersen

Af Rhythmer i Castagnetter er Klang i det spanske Sprog;Det bolger melodisk, som sang det fra Hjerternes Nodebog.Det som en Toledoklinge sig boier og hugger dog til;Det ...

0
Du skal ikke troe al Snik og Snak by Hans Christian Andersen

Du skal ikke troe al Snik og Snak by Hans Christian Andersen

Du skal ikke troe al Snik og Snak,T?nk, det er Logn, og siig — mange Tak!

0
Aftenen [En Aften deilig, som i en Roman!] by Hans Christian Andersen

Aftenen [En Aften deilig, som i en Roman!] by Hans Christian Andersen

En Aften deilig, som i en Roman!(For Rimets Skyld, som een i Hindostan.)O Alnaturen til mit Hjerte taler,Det maa herud: »Ja, ogsaa jeg er Maler!«See, Solen synker i sit rode ...

0
Du evige Gud, saa kj?rlig og god! by Hans Christian Andersen

Du evige Gud, saa kj?rlig og god! by Hans Christian Andersen

Du evige Gud, saa kj?rlig og god!Send Du mig dit Lys for min usikkre Fod,Lys ind i mit Hjerte, det vil kun det Rette!De Skriftens Tjenere slette fast ud,At Du er den eneste, ...

0
November by Hans Christian Andersen

November by Hans Christian Andersen

'Tredje Reeb ind! - - Op at beslaae Mersseilet! -Ha, alle Dj?vle, hvilken Nat! -'*Nogent, ode Sted paa Jyllands Vestkyst.(Det er Nat og Maaneskin; Skyerne jage hen over det ...

0
April by Hans Christian Andersen

April by Hans Christian Andersen

'- Frihed, synger Du, April!med nyfodt Gront og Sommer-Smiil.'*(Strandveien).En ung Herre (til Hest).O, April! en deilig Maaned!En Champagne-Maaned er Du!Gjennem Snee og ...

0
Cid lod kalde tvende Joder by Hans Christian Andersen

Cid lod kalde tvende Joder by Hans Christian Andersen

Cid lod kalde tvende JoderOg med mange CeremonierGav dem Plads hos sig ved Taflet.Tusind Stykker Guld han onsked',Og til Sikkerhed for disseGav han dem to store Kister,Der var ...

0
August by Hans Christian Andersen

August by Hans Christian Andersen

'Blomsten dufter, for at brydes!Frugten modnes, for at nydes!- Lev og nyd! trara! trara!'*Ja, Oieblikket ene er det just, Der med sit friske Gront din Vandring smykker, Thi nyd ...

0
Ved et Barns Dod by Hans Christian Andersen

Ved et Barns Dod by Hans Christian Andersen

Dit Oie loe, din Kind var rod,Sodt klang din Barne-Stemme,Nu er Du bleg og kold og dod,Vi kan Dig aldrig glemme. Hvert Aar naar Julen kommer n?r,Og Alt er Barne-Gl?de,Vi pynte Dig ...

0
Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven by Hans Christian Andersen

Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven by Hans Christian Andersen

Ved ham, for hvem at Stenen brast for Graven,Ved ham hold fast i Lykke, Sorg og Savn!Da gaaer Du sikkert som i Barndoms-Haven,— Vor hele Vej fra Vuggen og til GravenEr fra en ...

0
Sang til Thorvaldsens sidste fodselsdag by Hans Christian Andersen

Sang til Thorvaldsens sidste fodselsdag by Hans Christian Andersen

En lille Sang, — o hor dog den!Thi nu er vi saa glade!Det ere vi for Thorvaldsen,Og saa for — Chokolade. H?ver nu Stemmen, At han kan fornem'en! Som paa Svanevinge Den ...

0
Der er saa ode paa Heden by Hans Christian Andersen

Der er saa ode paa Heden by Hans Christian Andersen

Der er saa ode paa Heden:Kun Lyng og den nogne Ahl;Dog snart skal der findes et Eden,En smilende Freyas-Sal;Thi der vil Du boe og byggeMed Tanke-Dybet saa rigt,Hver Sorg skal flye ...

0
Efter Krigen by Hans Christian Andersen

Efter Krigen by Hans Christian Andersen

Det nye Aar kommer susendeOver Vandene.Er Du rige Fugl, der brusendeKommer ind i Landene,Gl?devinkende?Er Du fattige Fugl, der linkendeKommer med Sorg og med tunge Kaar?Kan Du ...

0
Ved Soldatens Hjemkomst i 1864 by Hans Christian Andersen

Ved Soldatens Hjemkomst i 1864 by Hans Christian Andersen

Vor brave Soldat, som saa ?rligt har stridt,Du kommer nu hjem uden Gl?de.O Danmark, hvor har Du dog bitterligt lidt,Blod er flydt, og Blod er at gr?de! I forrige Krig, da Soldaten ...

0
Adam Oehlenschlager. Den 26. Januar 1850 by Hans Christian Andersen

Adam Oehlenschlager. Den 26. Januar 1850 by Hans Christian Andersen

Farvel, Du storste Skjald i Norden!Ud til Dit Hjem nu Toget gaaer;„En smuk Allee til Kirkegaarden"Et Folk i Sorg langs Veien staaer.Til Frederiksberg! der var din VuggeDer Aandens ...

0
Amagerbonden har hollandsk Blod by Hans Christian Andersen

Amagerbonden har hollandsk Blod by Hans Christian Andersen

Amagerbonden har hollandsk Blod,Men han er dansk i sin Gulerod.

0
Ak, var der dog kun et eneste Sprog by Hans Christian Andersen

Ak, var der dog kun et eneste Sprog by Hans Christian Andersen

Ak, var der dog kun et eneste Sprog,Et eneste Sprog paa Jorden;Saa deiligt man da hinanden forstodFra Syd til det yderste Norden. De Ord er' tidt sagt; men reis Du dogTil ...

0
Aftend?mring    by Hans Christian Andersen

Aftend?mring by Hans Christian Andersen

See, Aftnen er saa stille, og Himlen er saa blaae!Nu sove alle Blomster og alle Fugle smaae;De nikke og de dromme, forstyr ei deres Lyst!En Verden der jo bygger, selv i det ...

0
Kongen by Hans Christian Andersen

Kongen by Hans Christian Andersen

* Et fattigt Barn jeg var, mig Ingen kjendte,Men i mit Hjerte Digter-Flammen br?ndte;Den drev mig modigt frem i Verdens-Vrimlen,Skjondt kun jeg eied' Den og Gud i Himlen. * Til ...

0
En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835 by Hans Christian Andersen

En lille Flugt til Rom den 8 Marts 1835 by Hans Christian Andersen

1 Fra Nord, hvor Taagen skygger,Hvor Vinterkulden trykker,Bort til Italia!Vi Tydskland let kan glemme,Saa smukt har vi det Hjemme,Og flyve dog derfra!Hallo, halla, hallo, ...

0
Du st?rke Dod, din Taushed v?kker Gru by Hans Christian Andersen

Du st?rke Dod, din Taushed v?kker Gru by Hans Christian Andersen

Du st?rke Dod, din Taushed v?kker Gru;Dit Spor er jo kun Kirkegaardens Grave.Skal Tankens Jakobs-Stige gaae itu?Staaer jeg kun op, som Gr?s i Dodens Have? Vor storste Liden tidt ...

0
ABC-Bogen by Hans Christian Andersen

ABC-Bogen by Hans Christian Andersen

A. Amme.En Amme gaaer i Sondagskl?der,Og Andres Born er hendes H?der. B. Bonde.En Bonde for leed stor Fortr?d,Nu er han tidt for meget med! C. Columbus.Columbus over Havet ...

0
Aarets Born by Hans Christian Andersen

Aarets Born by Hans Christian Andersen

Tolv Sonner Aaret har; pas paa,Saa skal I deres Skudsmaal faae. Den forste Son er Januar,Stor Trang til Vintertoi han har. Hans Broder, Februar ved Navn,„Slaaer Katten af" hver ...

0
En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed by Hans Christian Andersen

En skyet, guulgraa Luft saa tung og hed by Hans Christian Andersen

En skyet, guulgraa Luft saa tung og hedBeaander mig med Orknens torre Aande.I Tr?thed og i Angst jeg knuges ned;Er der en Opiumsdrom i denne Vaande?Fata Morgana, yppigt, dejligt ...

0
Er Fyren af Adel, og Pigen har Penge by Hans Christian Andersen

Er Fyren af Adel, og Pigen har Penge by Hans Christian Andersen

Er Fyren af Adel, og Pigen har Penge,I forste Dands er Forlovelsen skeet;De Begge vinde, hvortil de tr?nge:Hun giver en Guldring; han et Signet.

0
Du som en Huusalf stille sysler inde by Hans Christian Andersen

Du som en Huusalf stille sysler inde by Hans Christian Andersen

Du som en Huusalf stille sysler indeI Stuen, hvor der var saa hyggeligt;Saa riig paa Hjerte er den tydske Qvinde,Men altfor fattigt her mit danske Digt.

0
B. v. Beskov by Hans Christian Andersen

B. v. Beskov by Hans Christian Andersen

Du Kj?rlige, Du Milde, med et Hjerte som Faa,Bramfri, som altid den sande Aand man saae,Beskeden og saa rig dog paa Digtekunstens Skatte;— I disse fattige Ord, dit Billede jeg ...

0
Aftenlandskab by Hans Christian Andersen

Aftenlandskab by Hans Christian Andersen

See Solen gaaer ned i det deiligste Rodt,I Stakker staaer Hoet og dufter saa sodt.En Bonde gaaer hjem med Lee paa sin Ryg,I Luften dandse de surrende Myg.Ved Landsbyen ligger en ...

0
En seer man fodt for Prosa og En for Poesi by Hans Christian Andersen

En seer man fodt for Prosa og En for Poesi by Hans Christian Andersen

En seer man fodt for Prosa og En for Poesi,En skabtes for Agurker og En for Potpourri.

0
A. Oehlenschlager by Hans Christian Andersen

A. Oehlenschlager by Hans Christian Andersen

Aladdins Slot med Solv og Guld Du satte,Dit Digter-Slot har dog langt storre Skatte:En Verden med Bedrift, med Fryd og Sorg.Vi folge Hakon Jarl til Thoras Borg;I Trondhjems Kirke ...

0
Formens evige Magie by Hans Christian Andersen

Formens evige Magie by Hans Christian Andersen

Om Kageformen, eller selve KagenEr HovedsagenI denne Verden, gaae vi her forbi.Jeg bringer — (ja, det kommer til det samme)Jeg bringer nemlig her en lille RammeTil hvad jeg skrev ...

0
Ved en givet Forestilling til Indt?gt for ,,den blinde Soldat” by Hans Christian Andersen

Ved en givet Forestilling til Indt?gt for ,,den blinde Soldat” by Hans Christian Andersen

Tillad jeg siger hvad De alt veed,Meget her maae De ikke vente,Den gode Villie og vort OiemedMaae smukt De have in mente. En Anecdote jeg husker paa: I een af de store ...

0
Baggrund til Vignetterne by Hans Christian Andersen

Baggrund til Vignetterne by Hans Christian Andersen

Hvad er det vel vi kalde Poesie?En skuffet Drom, nu det Uendelige!Det Enkelte, det Heles Harmonie,Vi jo med dette lille Ord udsige.Vort Liv, ja jeg og Du, kort alle viEr' Poesie! ...

0
Agnes Dunlop og Michael Rosing by Hans Christian Andersen

Agnes Dunlop og Michael Rosing by Hans Christian Andersen

En Fader kom med sin lille Son i Reitzels Boutik;Den Lille loved jeg Eventyr, men ingen han fik.Nu er han alt Mand og i Brudgoms Dragt,Nu bliver ham Bogen af Bruden bragt;De l?se ...

0
Agnetes Vuggevise by Hans Christian Andersen

Agnetes Vuggevise by Hans Christian Andersen

Sol deroppe ganger under Lide,Sov mit Barn, saa bli'r du st?rk og stor,Paa den vilde Havhest skal du ride,Under Bolgen dejligst Engen gror. Hvalerne med deres brede FinneOver dig ...

0
De dandse med Castagnetter by Hans Christian Andersen

De dandse med Castagnetter by Hans Christian Andersen

De dandse med Castagnetter, det er den hele Musik;De see hinanden i Oiet, det er en berusende Drik. De hvirvle sig som M?nader, alt i den strengeste Takt;O hvilken ...

0
Avis aux lectrices by Hans Christian Andersen

Avis aux lectrices by Hans Christian Andersen

Jeg savner noget! — skal jeg Navnet sige?Det er just ikke af en sjelden Slags;Jeg savner — ja — en lille, bitte Pige -Ak, Herre Gud! nu leer man ad mig strax!Tor jeg da aldrig ...

0
Brev til Fru Saabye by Hans Christian Andersen

Brev til Fru Saabye by Hans Christian Andersen

Min naadige Frue! De maa vide: I Sind og Skind maa jeg Stakkel lide,Jeg har et Hold i min venstre Side;Det holder mig hjemme, det gjor mig Qval.Jeg ...

0
B. S. Ingemann by Hans Christian Andersen

B. S. Ingemann by Hans Christian Andersen

Hvad Du sang ved gronne Bred,Ved den blanke Vove,Leve vil, mens Kj?rlighedBoer i Danmarks Skove;Psalmer tone fromt mod SkyOver Gravens Hoie,Hjertets Blomster dufte blye,Som ...

0
Til J. P. E. Hartmann ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835 by Hans Christian Andersen

Til J. P. E. Hartmann ved hans Hjemkomst fra Udlandet 1835 by Hans Christian Andersen

Hvad Herligt ude Du har seet og hort,Hvad Dig har gl?det og dit Hjerte rort,Du os fort?lle vil i Melodier:Det travle Byliv, Kjern' og Politur,Den evig unge, kraftige NaturMed ...

0
B. Bang by Hans Christian Andersen

B. Bang by Hans Christian Andersen

Der staaer en Blomst, tilsmilet af Camene,Men den er skjult af Bogens storre Grene;Dog Farveskj?ret, Duften i dens Indre,Er derfor jo endnu slet ikke mindre.

0
Madrid by Hans Christian Andersen

Madrid by Hans Christian Andersen

Spaniens Hovedstad, nei hvor Du dog reent har afslidtAlt, hvad der pr?ger som Spansk; Du har saa Lidt kun af dit.Man er i Wien, i Paris, ikke i Spanien l?nger.Nordens ...

0
Der er et Huus afsondret ved et Gitter by Hans Christian Andersen

Der er et Huus afsondret ved et Gitter by Hans Christian Andersen

Der er et Huus afsondret ved et GitterOg Jernport fra den hverdags Landevei;Enhver, som gaaer forbi, der indad titter,Det friske Gronne hvisker: Glem mig ei.Smukt Ranken snoer sig ...

0
Best Selling BooksGrab Now!
+ +