Christian Winther
Min Sang er mat. Jeg føler Tiden Tvinger by Christian Winther

Min Sang er mat. Jeg føler Tiden Tvinger by Christian Winther

Min Sang er mat. Jeg føler Tiden tvinger    Min Tankes lette Flugt, og langsomt trænge    Sig Tonerne fra Cithrens sløve Strænge,    Paa Musens Skuldre voxe ...

0
Det sused i nøgne Toppe by Christian Winther

Det sused i nøgne Toppe by Christian Winther

Det sused i nøgne Toppe, Over Græssets spæde Haar; Da sang der en Fugl histoppe: „Nu kommer den favre Vaar; Jeg fløi over Bjerg og Dale, Jeg fløi over Strøm og Sø, Overalt ...

0
Hun er sod, hun er blod by Christian Winther

Hun er sod, hun er blod by Christian Winther

Hun er sod,hun er blod,hun er smal om sit liv.Hun er bojeligog fojeligog rank som et siv.Hendes kinder sa lind,og som rosens sa varm -hun er nysseligog kysseligpa mund, hand og ...

0
Ak, mindes Du, vi kom fra Dands  Language by Christian Winther

Ak, mindes Du, vi kom fra Dands Language by Christian Winther

Ak, mindes Du, vi kom fra DandsOg vandred gjennem Byen;Nathimlens rige FakkelkrandsVar slukt af Taageskyen.Du tripped paa de pene BeenAdroit og let fra Steen til SteenOg jeg holdt ...

0
De gamle Sagn fort?lle by Christian Winther

De gamle Sagn fort?lle by Christian Winther

De gamle Sagn fort?lleOs tidt, at hvor man saaePaa eensomt Sted fremv?ldeEn natlig Flamme blaa,Der laae en Skat begravet,Og Himlen havde blidMed Lykke Den begavet,Hvis Skjebne ...

0
Min Skat by Christian Winther

Min Skat by Christian Winther

Hun er sod,Hun er blod,Hun er smal om sit Liv;Hun er boieligOg foieligOg rank som et SivHendes KindEr saa lind,Og som Rosens saa varm;Hun er nysseligOg kysseligPaa Mund, Haand og ...

0
Henrik og Else by Christian Winther

Henrik og Else by Christian Winther

Nei, nei min ?dle Herre! I tro mig om I kan!Sin Henrik ene elsker hun i hele Danmarks Land.Min Else er saa trofast som den ranke Lillievand,Der s?tter eders Hjerte i en evig ...

0
Jorgen og Trine by Christian Winther

Jorgen og Trine by Christian Winther

I gr?sbegroede Enge, t?t ved Ostersoens Bugt,Der slynger sig den klare B?k, saa vevert og saa smukt;Paa dens ene Side h?ve sig Eeg og Bog i Sky,Paa den anden sig leirer en Kirke ...

0
Saa fast mit Hjerte banker by Christian Winther

Saa fast mit Hjerte banker by Christian Winther

Saa fast mit Hjerte banker,At det smerter som Ild;Uroligt Sindet vankerOmkring og farer vild. Mit Oie seer kun Morke,Hvorhen det er vendt;Min Fod har tabt den Styrke,Som for den ...

0
Min Elskede! du har mig sagt by Christian Winther

Min Elskede! du har mig sagt by Christian Winther

Min Elskede! du har mig sagt:„Du t?nke skal paa mig med Gl?de!"Og ved din Villies fromme MagtForbod du ogsaa mig at gr?de. Og om nu Taaren, bitter, heed,End stundom Oiets Rand vil ...

0
Matrosen by Christian Winther

Matrosen by Christian Winther

Ved Toldboden steeg en Matros i Land,Hans Haar de vare saa hvide,Han havde ei seet sin F?drestrandI mange Herrens Tide. Han havde ei seet, at Byen faldtFor engelske Blus og ...

0
Violinspilleren ved Kilden by Christian Winther

Violinspilleren ved Kilden by Christian Winther

Saa maaneklar og stilleLaae Natten over Eng;Jeg satte mig ved Kilde,Og stemte der min Str?ng; I Skovens Skjod Dens Tone lodOg vakte Hjorten vilde,Som laae paa Blomsterseng. Du ...

0
Hverken Konge eller Dronning by Christian Winther

Hverken Konge eller Dronning by Christian Winther

Hverken Konge eller DronningHar jeg sjunget til endnu!Kun du, min Tankes Honning!Har n?ret mig — du!Som et venligt Barn sig l?ggerTil det moderlige Bryst,Som en Tiger sig ...

0
Nu lakker det ad tiden smat by Christian Winther

Nu lakker det ad tiden smat by Christian Winther

Nu lakker det ad tiden smat,da jomfru var vil komme.Den sovn, som hun i nat har fa't,er sagtens snarlig omme.Eja, eja! Hvor skont!snart lovet er gront,og fuglen vil kvidre sa ...

0
Ravnens Qvide by Christian Winther

Ravnens Qvide by Christian Winther

Skjon Jomfru taler til fangne Ravn:»Du sidder jo luunt i Bure -Saa siig mig dog nu, hvad er dit Savn?Dine Miner ere saa sure!« Saa dybt sig neied den uselig Ravn,Hans Taarer runde ...

0
Ud over Havets Mark, den ode by Christian Winther

Ud over Havets Mark, den ode by Christian Winther

Ud over Havets Mark, den ode,Sv?ver en Fugl i vildsom Flugt;Har den ei bygget blandt Roser rode?Har den ei nippet saa sod en Frugt?Ak, det kan den ret aldrig glemme,Hjertet slaaer ...

0
En Moder til sin Son by Christian Winther

En Moder til sin Son by Christian Winther

Naar Natten ret er stilleOg Alting er i Ro,Min Son, min sode, lille,Jeg kommer til Din Bo. Thi Gud mig det forunder,Naar Hvilen falder paa,Engang imellemstunderI Drom til Dig at ...

0
Til en ung dansk Pige by Christian Winther

Til en ung dansk Pige by Christian Winther

Du unge Datter af vort Nord!Hor en bedaget Sangers Ord: L?r ikke Tydsk, l?r ikke Fransk,Tal kun det rette, brede Dansk. Plant ikke Rose og Viol,Plant i dit Belte en Pistol. Du ...

0
Har du sovet sodt i Nat? by Christian Winther

Har du sovet sodt i Nat? by Christian Winther

Har du sovet sodt i Nat?Har sig ogsaa rigtig omme,Qv?gende og milde DrommeOm din Hovedpude sat?Har de smukt med deres VingerViftet om din varme Kind?Sendt til Hjertet Blikke ...

0
Min Sj?l var viklet ind i Smertens Traade by Christian Winther

Min Sj?l var viklet ind i Smertens Traade by Christian Winther

Min Sj?l var viklet ind i Smertens Traade, Og laae i Svob af tusind st?rke Hamme Ved Sorgens Barm, liig Barnet hos sin Amme, Med lukte Oine, end af Taarer vaade. Som Puppen ...

0
Skjon er Vaaren! Lifligt Solen by Christian Winther

Skjon er Vaaren! Lifligt Solen by Christian Winther

Skjon er Vaaren! Lifligt SolenFarver Bogens lyse Top;Bukkar dufter, og ViolenSlaaer med Blu sit Oie op;Bag de blode, gronne LokkerSmiler Rosens sp?de Mund,Og som klare ...

0
Den drommende Pan by Christian Winther

Den drommende Pan by Christian Winther

Med Floiten h?ngt i gronne Grene,Og Staven hensl?ngt ved din Fod,Han sidder der saa taus, alene,Med Haand paa Kind, ved Tr?ets Rod, Dybt i hans Indre vist det drommer,Mens ...

0
Der bygger en venlig Svale by Christian Winther

Der bygger en venlig Svale by Christian Winther

Der bygger en venlig SvalePaa hendes Vindves Karm;Forstod jeg dog dens TaleOg Sangen fra dens Barm! Forstod jeg dog dens Qvidder,Det inderlige Sprog,Den taler, mens den sidderOg ...

0
De sad ved Julebord i gamle Dage by Christian Winther

De sad ved Julebord i gamle Dage by Christian Winther

De sad ved Julebord i gamle Dage, Aad Hestekjod, drak Mjod, mens Guder stygge Tilskuled dem fra Templets skumle Skygge, Og bistre M?nd lod Sv?rd paa Skjolde brage. Vi mere ...

0
Hverken Verden eller du by Christian Winther

Hverken Verden eller du by Christian Winther

Hverken Verden eller duSkal rigtig faae at vide,Hvad mit Hjerte for og nuHar lidt og maa lide;Men hver veemodsfulde Klang,Som rober min Smerte,Og hver en Sorgens Sang,Som fodes af ...

0
Vaaren by Christian Winther

Vaaren by Christian Winther

Nu har sit lyse BannerAlt Skoven foldet ud;Paa Kysten Vaaren landerRigt smykket som en Brud.Fra tusind klare StemmerI Lunden, hvor jeg gaaer,Jeg Jubelen fornemmer:Velkommen, sode ...

0
Tilgiv! by Christian Winther

Tilgiv! by Christian Winther

Tilgiv — tilgiv! jeg kand ei andet!Min Sj?l saa heelt med Din er blandet,Du flettet er i mine TankerSaa inderligt, som Druens RankerI Almens lovbed?kte Grene,Saa fast som ...

0
Min Moster og Jeg by Christian Winther

Min Moster og Jeg by Christian Winther

Min Mosters Gaard den laae paa SkrintenVed Bredden af en skovkrandst Bugt,Og vis-a-vis saa fjernt paa KlintenEn anden Borg sig reiste smukt;De stod og vexled kj?lne BlikkeHver ...

0
Tonerne by Christian Winther

Tonerne by Christian Winther

De slumre dybt i al Naturens Rige,Men vaagne brat, naar Mesteren har kaldt;Af Intets Skjod han lader dem opstige,Og deres Sl?gt har endnu Ingen talt;I blid og sagte Flugt de snart ...

0
Vaarsang i Host by Christian Winther

Vaarsang i Host by Christian Winther

Hist ude er koldt; og med SmerteSeer Linden ned til sit faldende Haar;Men her, ak! her i mit HjerteNu blomstrer den favreste Vaar.Der spirer den gronneste Vang,Hvor v?kkende ...

0
Uskyldige Onsker by Christian Winther

Uskyldige Onsker by Christian Winther

En Sommerfugls VingeVar tidt mit Begj?r;Hvor skulde jeg svingeSnart hist og snart her!Til Rosernes Rodme,Violernes Blaa,Til Duft og til SodmeMin Hu vilde staae. Mig Rosen da ...

0
Jeg l?gger mig sa trygt til ro by Christian Winther

Jeg l?gger mig sa trygt til ro by Christian Winther

Jeg l?gger mig sa trygt til rosom fuglen hist i skove,thi du min Gud, du vager jofor mig nar jeg vil sove!Hav tak for dagen lys og klarfor hver dens lys og gl?de!Hj?lp alle dem ...

0
Uglens Hjerte by Christian Winther

Uglens Hjerte by Christian Winther

Den morgenglade L?rkeHoit under Himlen sang,Paa Blomster og paa BladeDugdiamanter hang.En sagte Luftning seiledHen over Skovens Ryg,Paa Engen stod end DampenAf Mosekonens Bryg. ...

0
Bjergmandssang by Christian Winther

Bjergmandssang by Christian Winther

Vi grave dybt i sorten Muld, Vi Jordens Hjerte saare; Det er det klare, lyse Guld, Som flyder i hans Aare; Vor Jord den er en gammel Mand, Og meget maa han tr?lle, Skjondt stum, ...

0
Tre om Een by Christian Winther

Tre om Een by Christian Winther

Der roede tre Matroser fra Skib imod Strand;De var just komne hjem fra fremmede Land. Deres Troier var af Silke, deres Kiste var tung,Guld havde de baade i Fikke og Pung. Deres ...

0
Vandring og Opdagelse by Christian Winther

Vandring og Opdagelse by Christian Winther

A»SkjA?ndt forvA¦nt til By og Buur A»Skal De gaae med mig en Tuur, A»De skal see en kraftig, fyndig, A»Frisk og yndig A»Skovnatur! A»Nu farvel, farvel Mama! ...

0
Ved Bordet by Christian Winther

Ved Bordet by Christian Winther

„Min Ven! hor, siig mig ?rlig,Hvorfor saa mork og stum?Jeg morer mig saa herlig,Og giver min Gl?de Rum. Saa bleg! med morknet Oie!Med sammenknebet Mund!Jeg seer det grant og ...

0
Ved en Fuglekr?mmers levende by Christian Winther

Ved en Fuglekr?mmers levende by Christian Winther

Ved en Fuglekr?mmers levende,T?t myldrende BodHeel tankefuld jeg stansedForleden Dag min Fod,Og saae paa de smaa Stakler,Der hang paa V?g i BuurOg dromte eller qviddredOm den ...

0
Ved Veien paa en Steen jeg sad, og Brystet by Christian Winther

Ved Veien paa en Steen jeg sad, og Brystet by Christian Winther

Ved Veien paa en Steen jeg sad, og BrystetSig h?ved tungt; mens trende NattergaleForgj?ves sogte smukt at faae mig trostet. Her rundt om mig skal Grenene sig ...

0
Vinterlandskab by Christian Winther

Vinterlandskab by Christian Winther

Sneen d?kker Mark og Mose,Skoven staaer saa mork og bruun,Blank i Vest gaaer Dagens RoseBort af Vintrens blaae Paulun. Taushed boer paa Eng og Hoie,Stjernen tindrer klart i ...

0
Velsignet Skibet v?re by Christian Winther

Velsignet Skibet v?re by Christian Winther

Velsignet Skibet v?re,Velsignet Havets Vand,Som venligt vilde b?reDig atter til vor Strand. Velsignet hver en Luftning,Der sv?ved om din Kind;Velsignet hver en Duftning,Som ...

0
Vignet by Christian Winther

Vignet by Christian Winther

Troer ei, at Elskovs Gud kun boerBlandt Grever og Baroner;At kun ved Hoffers DandsechorHan reiser sine Throner!Troer ei han kjoler kun sit ModPaa Fyrster og Prindsesser;Ei stedse ...

0
Vandring til Landsbyen by Christian Winther

Vandring til Landsbyen by Christian Winther

Jo, du skal kjont spadsere med,Din Doctor har jo sagt det;En Vandring langs med Soens BredHar du ei for foragtet. „Jeg bliver tr?t!" — Vi langsomt gaae,Ved Soen kjoler Luften,Og ...

0
Vaabendragerns Eed by Christian Winther

Vaabendragerns Eed by Christian Winther

Da Solen dybt sig neiedBag Jydlands gule Strand,Et v?ldigt Banner vaiedPaa Hjelm fra Taarnets Rand:Blaat, som de smaa Violer,Som Havets st?rke Flod,Midt i, med syvfold Straaler,En ...

0
Vise by Christian Winther

Vise by Christian Winther

Livet skal nydes! o! Livet er herligt!Viinranken slynger sin Arm jo saa kj?rligtFast om vor Jord, som en rodmende Brud;Nyd hendes Kysse, for L?berne falme,Ranken er Gl?dens ...

0
Til Erato by Christian Winther

Til Erato by Christian Winther

Hvad vil du mig? Hvor kan du tro det sommerSig nu at flaae saa blode, kj?lne Str?nge?At sv?ve sodt som Bien over Enge,Med Qvad som L?rkens, der paa ?thren svommer? Hvad vil Du ...

0
Uden Haab by Christian Winther

Uden Haab by Christian Winther

Slaaer han sin Harpes gyldne Net, -Skoven den holder sit Aandedr?t,Fuglene tie; men Bolgens KlangBlander sig omt med hans sode Sang. Jomfruen lytter paa Blomsterbred,Hjertet det ...

0
Til Ludvig Bodtcher by Christian Winther

Til Ludvig Bodtcher by Christian Winther

Endnu dit Sind er let og gladSom L?rken under Vaarens Himmel;End faaer det jo sit friske BadI Phantasiens Blomstervrimmel. Din Sang er liflig, klar og sodSom Draaben, der bag ...

0
Til Qvinden by Christian Winther

Til Qvinden by Christian Winther

Lagt seent til Ro, Du alt ved MorgenrodenMed Naalen sysler eller StrikkepindeOg lader Traaden og den uldne TvindeI Haanden glide let og ufortroden. Din Iver rober sig ved Kindens ...

0
Til mig selv by Christian Winther

Til mig selv by Christian Winther

Er dit Kammer dig et Hi,Hvor som Bjorn paa Lab du suger?Mens fra Brystet dorsk sig knugerSovnens h?se Litanie?Er det ude med din Flugt?Er din lette Vinge st?kket?Har Dig Nattens ...

0
Best Selling BooksGrab Now!
+ +