ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପରେ-61 (Tumaku Bhetiba Pare-61/Odia Poem) by Subhas Chandra Chakra

Deal Score0

ତମ ଓଠ ହସ ର ତରଙ୍ଗ
ତମ ଆଖି ପଲକ ର ଭାଷା,
ତମ ଛାତି ତଳ ର ସ୍ପନ୍ଦନ,
ଏବେ ହେବ ମୋର ସମ୍ବିଧାନ…

ରିମ୍ ଝିମ୍ ବରଷା ରେ ଭିଜା-
ତୁମ ନୀଳ ଉତ୍ତରୀ ରେ
ଲିପି ଦେବି ମୋ ସମସ୍ତ
ପୂଣ୍ୟବଳ, ଦେହାତୀତ ଧନ-

ମୋ ଆୟୁଷ, ସବୁ କିଛି
ଜୀବନ ର ସବୁଜ ସପନ

ଲେଖିଦେବି ପ୍ରଣୟ ର
ସାତ ରଙ୍ଗେ, ସବୁତକ ବର୍ଣ….

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Best Selling BooksGrab Now!
+ +