ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପରେ-042 (Tumaku Bhetiba Pare-42/Odia Poem) by Subhas Chandra Chakra

Deal Score0

ଏବେ ଠାରୁ ସାଥୀରେ ଚାଲିବା,
ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାକୁ ଦୁହେଁ
ଆପଣେଇ ନେବା,
ଏକାପରି ବୁଝୁଥିବା,
ଏକାପରି ଭାବୁଥିବା,
ସାଥୀ ହୋଇ ଭୋଗୁଥିବା
ଗୋଟିଏ ଦାହ ର ଜ୍ୱାଳା,
ଗୋଟିଏ କମ୍ପନ !

ଆମେ ହେବା ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆ-
ଆଖି ଆଉ ଅକ୍ଷର ରେ,
ସ୍ମୃତି ଆଉ ସପନ ରେ,
ଗୀତ ଆଉ ଶବଦ ରେ,
ନିଦ ଆଉ ବିଛଣା ରେ-
ସବୁଥିରେ ଏକ ମନ ପ୍ରାଣ! !

ସେଇ ନୀଳ ଶପଥ କୁ
ନେବା ପାଇଁ ଆଜି ପରା
ଏ ଜନ୍ମ ର
ସର୍ବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ! ! !

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Best Selling BooksGrab Now!
+ +