ତୁମକୁ ଭେଟିବା ପରେ -023 (Tumaku Bhetiba Pare -23 / Odia Poem) by Subhas Chandra Chakra

Deal Score0

ଧୀରେ ଧୀରେ
ପବନର ତାତି ବଢିଗଲା ।

କେତେ କଥା,
ଯାହା ସବୁ ମନ ତଳେ
ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା,

ସାରା ଦିନ ଛାତି ତଳେ
ଚାପି ହୋଇ
କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା,

ସବୁକିଛି ସେଇମିତି
ମନ କଥା
ମନରେ ରହିଲା ।।

ସବୁ ଥିଲେ
ନିଜ ଲୋକ,
ଆମ ଚାରି ପାଖେ –

ତଥାପି କାହିଁକି ମୋତେ
ସମୟ ଟା
ପର ଲାଗୁଥିଲା

ତମ ଖୁସି,

ଆଖିର ଲହରୀ
ଆମ ସାକ୍ଷାତ ବାଆ ରେ
ବାଟ କାଟି,
ନାଚି ନାଚି
ଚାଲିଥିଲା ଆଗକୁ ଆଗକୁ-

ଜିଭ କିନ୍ତୁ
ଜଡ଼ ହୋଇଗଲା,

ସତେ ଅବା
ଶବ୍ଦର ଫସଲ ପରେ
ବାଲି ମାଡ଼ିଗଲା ।।

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Best Selling BooksGrab Now!
+ +